DEN HAAG - Tot op zijn laatste werkdag als minister van Sociale Zaken ijvert Piet Hein Donner voor een hogere AOW-leeftijd.

In een brief aan de Tweede Kamer zet hij woensdag uiteen hoe zo snel mogelijk de AOW-leeftijd verhoogd kan worden om de financiële problemen van pensioenfondsen aan te pakken.

Donner doet aanbevelingen over hoe al ingediende voorstellen van het vorige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie voor verhoging van de AOW-leeftijd en flexibilisering van de oudedagsvoorziening aangepast kunnen worden aan het pensioenakkoord van werkgevers en vakbonden.

Onafhankelijke instantie

Zo vindt Donner dat een onafhankelijke instantie betrokken moet worden bij de koppeling van de pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting.

Ook moet voorkomen worden dat mensen die met een lagere AOW-uitkering toch op hun 65e jaar met pensioen gaan, een beroep doen op de bijstand omdat ze anders onder het sociaal minimum zakken. Volgens de minister kan geëist worden dat iemand minimaal een bepaald inkomen moet hebben om eerder met pensioen te gaan.

De minister spoorde de Kamer in september al aan om nog dit najaar wetgeving in behandeling te nemen. Volgens hem kan dit makkelijk, omdat de sociale partners net als het vorige kabinet de AOW-leeftijd in 2020 willen verhogen van 65 naar 66 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de stijgende levensverwachting. De verwachting is dat hierdoor de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 gaat.

Fiscale tegemoetkomingen

Verder zouden volgens werkgevers en vakbonden huidige fiscale tegemoetkomingen voor de koopkracht van gepensioneerden afgebouwd moeten worden om een welvaartsvaste AOW-uitkering te kunnen betalen. Volgens Donner moet het nieuwe kabinet bekijken of, en zo ja op welke wijze, dit kan.

De CDA-bewindsman draagt donderdag zijn dossiers over aan zijn opvolger Henk Kamp op Sociale Zaken. In het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV wordt Donner minister Binnenlandse Zaken.