AMSTERDAM - Formateur Mark Rutte (VVD) heeft dinsdag de namen van de laatste twee staatssecretarissen voor het nieuwe kabinet bekend gemaakt.

CDA'er Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner is beoogd staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  CDA-Kamerlid Joop Atsma is kandidaat staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

De Fries Atsma is Tweede Kamerlid sinds mei 1998. Hij was 12 jaar voorzitter van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie) en hij lid van Provinciale Staten van Friesland. In de Kamer houdt hij zich bezig met sport, landbouw, voedselkwaliteit, media en de Waddenzee. Hij is voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Veldhuijzen

Veldhuijzen komt uit de gezondheidszorg. Ze is specialist ouderengeneeskunde en was verpleeghuisarts in Haarlem.

Rutte, beoogd premier ontvangt de staatssecretarissen woensdagochtend. Na deze formaliteit heeft Rutte zijn kabinet rond.

Beëdiging

De nieuwe kabinetsploeg wordt aanstaande donderdag op Paleis Huis ten Bosch beëdigd. Vrijdag is dan meteen de eerste vergadering van de nieuwe ministerraad.

Het kabinet-Rutte telt 12 ministers en 8 staatssecretarissen. Daarbij is de verdeling tussen VVD en CDA gelijk.

De bewindspersonen van het kabinet-Rutte zijn:

Ministerie van Algemene Zaken
Minister-president Mark Rutte (VVD)

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Minister Piet Hein Donner (CDA)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Minister Uri Rosenthal (VVD)
Staatssecretaris Ben Knapen (CDA)

Ministerie van Defensie
Minister Hans Hillen (CDA)

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Minister Ivo Opstelten (VVD)
Staatssecretaris Fred Teeven (VVD)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister Edith Schippers (VVD)
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner(CDA)

Ministerie van Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD)
Staatssecretaris Joop Atsma (CDA)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Minister Maxime Verhagen (CDA)
Staatssecretaris Henk Bleker (CDA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Minister Marja van Bijsterveldt (CDA)
Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD)

Minister voor Immigratie en Asielzaken
Minister zonder portefeuille Gerd Leers (CDA)

Ministerie van Financiën
Minister Jan Kees de Jager (CDA)
Staatssecretaris Frans Weekers (VVD)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister Henk Kamp (VVD)
Staatssecretaris Paul de Krom (VVD)