DEN HAAG - De Tweede Kamerfractie van het CDA is dinsdagochtend bijeen om een nieuwe fractievoorzitter te kiezen.

Die volgt Maxime Verhagen op die in het nieuwe kabinet vicepremier en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt.

Twee kandidaten hebben zich voor de post gemeld: Sybrand van Haersma Buma en Henk Jan Ormel. Beiden zijn parlementariër sinds 2002 en behoren tot de ervaren Kamerleden van de CDA-fractie.

Van Haersma Buma hield zich de afgelopen jaren in de Tweede Kamer bezig met justitiële zaken, Ormel vooral met Europese zaken en dierenwelzijn. Van Haersma Buma is ook secretaris van de fractie.

Volg de reacties op Twitter via NUlive.