'Nullijn bij ambtenaren onmogelijk'

AMSTERDAM - Het is onmogelijk om de salarissen van ambtenaren te bevriezen, zoals aanstaand premier Mark Rutte (VVD) van plan is. Veel cao's lopen pas in de loop van volgend jaar of begin 2012 af.

Daarbij zetten de vakbonden in op loonstijgingen van anderhalf tot twee procent, schrijft de Volkskrant dinsdag.

Het kabinet zou de lopende cao's eventueel kunnen openbreken, maar dat zou de verhoudingen met de vakbonden direct op scherp zetten.

Ook bij het afsluiten van nieuwe cao's moet het kabinet zich volgens de vakcentrale FNV niet te rijk rekenen. Premier Jan Peter Balkenende (CDA) had volgens de FNV voor dit jaar ook op de nullijn gerekend, maar de lonen stegen met 1,3 procent.

Repareren

Ook wijst de FNV erop dat kabinetten in het verleden al twee keer ambtenarensalarissen hebben moeten repareren omdat er anders te weinig interesse in het beroep was.

Met reorganisaties wil Rutte 1,8 miljard euro besparen. Bestuurskundige Roel in 't Veld stelt dat dit niet mogelijk is, omdat dan onrealistisch veel rijksambtenaren moeten verdwijnen.

Wachtgeld

Dat kan alleen via gedwongen ontslagen, wat meestal betekent dat zeventig procent wachtgeld moet worden betaald. Dan zou de opbrengst dus een stuk lager uitvallen. "Of ze kunnen niet rekenen, of ze houden ons voor de gek", concludeert In 't Veld.

De Leidse hoogleraar arbeidsverhoudingen Roel Bekker is positiever. "Het moet goedkoper, niet per se beter."

Lees meer over:
Tip de redactie