DEN HAAG - Het kabinet-Rutte telt 12 ministers en 8 staatssecretarissen. Daarbij is de verdeling tussen VVD en CDA gelijk.

Ministerie van Algemene Zaken
Minister-president Mark Rutte (VVD)

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Minister Piet Hein Donner (CDA)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Minister Uri Rosenthal (VVD)
Staatssecretaris Ben Knapen (CDA)

Ministerie van Defensie
Minister Hans Hillen (CDA)

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Minister Ivo Opstelten (VVD)
Staatssecretaris Fred Teeven (VVD)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister Edith Schippers (VVD)
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner(CDA)

Ministerie van Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD)
Staatssecretaris Joop Atsma (CDA)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Minister Maxime Verhagen (CDA)
Staatssecretaris Henk Bleker (CDA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Minister Marja van Bijsterveldt (CDA)
Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD)

Minister voor Immigratie en Asielzaken
Minister zonder portefeuille Gerd Leers (CDA)

Ministerie van Financien
Minister Jan Kees de Jager (CDA)
Staatssecretaris Frans Weekers (VVD)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister Henk Kamp (VVD)
Staatssecretaris Paul de Krom (VVD)