DEN HAAG - De kabinetsplannen over het verhogen van de AOW-leeftijd moeten volgens D66 weer van tafel.

 Het plan, dat werd opgesteld door de sociale partners, zou vooral de 55-plussers ontzien en de jongere generaties belasten.

Dat stelt D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya, naar aanleiding van een interview op NU.nl met CNV-voorzitter Jaap Smit.

De CNV-voorman zegt in het interview dat jongeren zich actiever moeten gaan inzetten in de vakbeweging. Volgens hem is dat nodig als zij willen dat de vakbond ook voor hen in de bres springt.

Legitimiteit

"Als voorzitter van CNV behartig ik de belangen van mijn leden. Als het gros van de leden 55 jaar en ouder is moet je niet raar opkijken als het zwaartepunt daar komt te liggen", aldus Smit in het vraaggesprek.

Volgens D66 spreekt Smit daarmee uit dat het akkoord van de sociale partners een akkoord is voor 55-plussers en is daarmee de legitimiteit van het kabinetsplan in het geding.

"De regering moet van alle Nederlanders zijn, niet alleen van 55-plussers. Dit AOW-akkoord moet van tafel. Anders betalen 55-minners straks de rekening", aldus Koser Kaya.

Akkoord

In het AOW-akkoord van de sociale partners wordt de pensioenleeftijd pas in 2020 verhoogd naar 66. Daarna wordt de AOW-leeftijd elke vijf jaar getoetst aan de levensverwachting.

Het kabinet heeft dit plan, tot verbazing van D66, overgenomen. "Er is geen enkel inhoudelijk argument om een verhoging van de AOW-leeftijd tien jaar uit te stellen. Dit is een platte lobby van de bonden."

Uitstel

Koser Kaya roept in herinnering dat in 2009 VVD-leider Mark Rutte een motie van wantrouwen indiende tegen Balkenende, omdat de premier te veel maatregelen uitstelde.

"Nu heeft Rutte zelf ook uitstelleritis onder de leden. Dit kabinet stelt hervormingen uit, laat de staatsschuld oplopen en legt de rekening bij de volgende generaties."