DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft VVD-leider Mark Rutte donderdagavond benoemd tot formateur van een minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun krijgt van PVV. 

Rutte zei dat na afloop van een bijna drie uur durend gesprek met de vorstin op paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Rutte zat bij het vertrek zelf achter het stuur van zijn Saab. Bij de verzamelde journalisten draaide hij het raampje van zijn auto open en zei dat hij kon bevestigen dat de koningin hem tot formateur had benoemd.

Termijn

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft Beatrix hem gevraagd ''op de kortst mogelijke termijn'' een kabinet te vormen.

Rutte gaf aan dat voor hem al grotendeels duidelijk is wie op welke post komt te zitten. De VVD en het CDA hebben afgesproken dat elke partij zes ministers en vier staatssecretarissen mag leveren.

Rutte streeft er naar om zijn kabinet komende donderdag rond het middaguur bij koningin Beatrix op het bordes te hebben staan.

Beoogd vicepremier

Rutte zal vrijdag eerst spreken met CDA-fractievoorzitter en beoogd vicepremier Maxime Verhagen. Daarna volgen gesprekken met andere beoogde ministers en staatssecretarissen.

In totaal zullen VVD en CDA allebei zes ministers en vier staatssecretarissen leveren. De AIVD doet naar alle kandidaat-bewindslieden een 'boekenonderzoek'.

Rutte legde uit hoe hij ministeries in elkaar wil voegen. Landbouw en innovatie komen bij Economische Zaken. Infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening worden één ministerie.

Asielzaken

Immigratie en asielzaken worden ook één ministerie, dat in gaat wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Integratie komt dan samen met volkshuisvesting te vallen onder de minister van Binnenlandse Zaken, waarschijnlijk de CDA'er Piet Hein Donner.

Rutte zei dat hij al in het begin van de formatie had afgesproken met het CDA om de bewindsposten gelijk te verdelen, ook al is het CDA een kleinere partij dan de VVD.

Het gaat om een bijzondere samenwerking van een kabinet met 52 kamerzetels. Daarom is het van belang om te investeren in elkaar. Bovendien zei de beoogd premier dat hij veel vertrouwen heeft in de bestuurders van het CDA.

Partijkaart

De liberaal streeft ernaar dat alle Nederlanders zich in zijn kabinet herkennen, niet alleen de liberalen maar ook het confessionele, progressieve en rechtse deel van Nederland. Tegelijk benadrukte hij zijn partijkaart van de VVD niet te zullen inleveren als hij het kabinet leidt.

Rutte gaf aan dat het Kamerdebat over de regeringsverklaring wat hem betreft na het herfstreces plaatsvindt, op 26 en 27 oktober.

Hij zei verder ''met energie'' van start te gaan, ernaar uit te zien om ''echt een aantal problemen'' aan te pakken en ervoor te willen zorgen dat Nederland toonaangevend in de wereld is.

Laatste fase formatie