Kim Putters (37) is al acht jaar senator voor de PvdA. Nu wil hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer worden om een tegengeluid te laten horen tegenover het kabinet, maar ook om een verbinding te leggen tussen oudere en jongere generaties.

Voor zijn leeftijd heeft Putters een cv waar vele anderen pas rond hun pensioen aan komen.

Hij is momenteel bestuurskundig hoogleraar op het gebied van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij senator en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

Volgens Putters is hij vooralsnog de enige kandidaat-fractievoorzitter om straks in de senaat de degens te kruisen met VVD, CDA en PVV.

Waarom wil je fractievoorzitter worden?

"Juist met het aanstaande rechtse gedoogkabinet wordt de kerntaak van de Eerste Kamer belangrijker. Het is maar de vraag of alle plannen van Rutte, Verhagen en Wilders ook echt uitgevoerd kunnen worden."

"Ik vind wel dat de Eerste Kamer bij die kerntaak moet blijven. De Eerste Kamer dreigt, door de groeiende politieke functie, schreeuwerig te worden. En als ik ergens een hekel aan heb is het schreeuwpolitiek."

Voor een senator ben je erg jong. Wat gaan we daarvan merken als je straks fractievoorzitter bent?

"Ik vind het belangrijk dat mijn generatie eens opstaat en ook echt gaat meedoen. Toen het er op leek dat Wilders ging regeren waren het vooral de ouderen die naar buiten kwamen met hun oordeel, de jongeren hoorde je nauwelijks."

"En de discussie over de pensioenleeftijd moet juist een discussie tussen generaties zijn. Ik wil daar mijn verantwoordelijkheid in nemen en niet alleen groepen verbinden, maar ook generaties."

Hoe wil je die jongeren dan meekrijgen?

"De misvatting is dat jongeren geen mening hebben over politieke thema's. Die hebben ze wel. Kijk maar naar Twitter. Daar worden meningen gedeponeerd die wij weer kunnen gebruiken in het politieke en maatschappelijke debat."

Maar hoe krijg je ze dan mee?

"Ik wil dat er niet alleen óver de jonge generaties gesproken wordt, maar ook mét. Ze moeten zich ook realiseren dat ze serieus genomen worden."

"De Eerste Kamer is niet alleen een 'chambre de reflexion' voor oudere senatoren. Jongeren moeten eveneens een rol spelen om van de senaat de Kamer van Realitycheck te maken."

Wil je je vooral richten op jongeren. Zijn de gevolgen van de maatregelen van het kabinet-Rutte voor hen het grootst?

"Nee, dat zou te ver gaan. Ik richt me niet alleen op jongeren. Het belangrijkste probleem is dat het kabinet problemen vooruitschuift naar komende generaties. Denk maar aan het hervormen van de woningmarkt."

"Ook ouderen moeten hun vingers nog maar eens natellen. Rutte wil investeren in de ouderenzorg, maar de zorgpremie gaat omhoog en zorgtoeslag naar beneden. Ook de PvdA moet op dit punt meer zijn gezicht laten zien."

Dat is te weinig gebeurd?

"De PvdA heeft ook nagedacht over de verregaande marktwerking in de zorg. En ik heb de laatste jaren gezien dat gezondheidsverschillen toenemen. Waar je geboren bent en hoeveel geld je hebt bepaalt wat je levensverwachting is."

"Dat doet mij pijn aan de ogen. Al onze burgers moeten kans hebben op een goed en gezond leven."

Jij wil je in het bijzonder sterk maken voor de jonge generatie. Deelt partijleider Cohen de visie dat er een jonge generatie politici opstaat?

"Ik heb daar met hem over gesproken en hij deelt mijn mening dat er een verbinding tussen generaties moet worden gemaakt."

"Dat is dus wat anders dan afzetten tegen de oudere generaties. Ik wil niet mopperen op de babyboomers. Dat vind ik te makkelijk."