DEN HAAG - CDA-prominent Ernst Hirsch Ballin wil dat het partijbestuur gaat onderzoeken hoe het kan dat er binnen het CDA na de verkiezingen besluiten zijn genomen waardoor de partij momenteel zo verdeeld is.

Hij zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

''Hoe heeft de besluitvorming zo kunnen verlopen dat we in deze verdeeldheid terecht zijn gekomen?'', vroeg de demissionair minister van Justitie zich af.

Volgens hem is inmiddels duidelijk gebleken dat Ab Klink ''gelijk had''. Klink trok zich in september terug uit de CDA-fractie omdat hij tegen een samenwerking is met de PVV.

Bezinning

Hirsch Ballin: ''Klink wilde eerst bezinning. Samen constateren: doen we het samen of doen we het niet.'' Volgens Hirsch Ballin moet nu een onderzoek ''helderheid'' geven over ''hoe we verder kunnen gaan''.

Zaterdag stemde het CDA over de vraag of de partij moet plaatsnemen in een kabinet met de VVD met gedoogsteun van de PVV. 68 procent bleek ervoor maar 32 procent moet er niet aan denken. Hieruit blijkt volgens Hirsch Ballin de ''diepe verdeeldheid over deze belangrijke beslissing''.

Of het kabinet er komt, is nu aan de fractie, stelde Hirsch Ballin. Hij memoreerde eerdere momenten waarop de fractie druk heeft uitgeoefend op de dissidente Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier om toch in te stemmen met de plannen. ''De hevigheid waarmee dit is gebeurd, heeft me verbaasd'', zei Hirsch Ballin.

Last

De CDA-coryfee zegt dat er van dergelijke druk geen sprake mag zijn omdat dit indruist tegen hun recht om als Kamerlid te stemmen 'zonder last'. Als ''lid en kiezer'' constateert Hirsch Ballin dat Koppejan en Ferrier gemeten naar het aantal tegen-stemmers op het CDA-congres inmiddels zeven van de 21 fractieleden vertegenwoordigen.

Als de CDA-fractie instemt met deelname aan het kabinet en de partij vanuit de fractie ministers en staatssecretarissen levert, dan heeft Hirsch Ballin wel ideeën over de ''open te vallen plaatsen'' in de fractie.

Hij vindt dat mensen die ''denkbeelden van een deel van de partij delen zich vrij moeten voelen die plaatsten in te nemen''. Hij denkt dan aan Klink maar ook aan CDA'er Jan Schinkelshoek, die zich eerder uit de politiek terugtrok.