ARNHEM - Het CDA-congres heeft zich zaterdag na een lange en soms emotionele discussie geschaard achter het met de VVD en PVV gesloten regeer- en gedoogakkoord.

68 procent stemde voor, 32 procent was tegen. De komst van een minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, is daarmee weer een stap dichterbij gekomen.

Het is nu komende week aan de CDA-Tweede Kamerfractie om definitief te beslissen of dat kabinet er komt.

Partijvoorzitter Henk Bleker spreekt van ''een gewichtig deel'' van het CDA-congres dat zich uitgesproken heeft tegen het regeer- en gedoogakkoord.

Aan het einde van het partijcongres in Arnhem sprak Bleker de hoop uit dat de twee groepen in de partij weer bij elkaar zullen komen. ''De mensen van de fractie zijn ook de vertolkers van de mensen die nee hebben gezegd.''

Koppejan

Ad Koppejan noemt de uitkomst bemoedigend. Het CDA-Kamerlid zag dat een derde van de leden tegen de akkoorden stemde. ''Ik heb ervaren dat veel mensen het met mij eens zijn en de zorgen delen'', aldus Koppejan na de stemmingen.

De Zeeuw stelde dat een substantiële minderheid, net als hij, tegen is. Of en hoe dat zijn oordeel beïnvloedt, wil hij niet zeggen. ''We gaan het er dinsdag gewoon over hebben in de fractievergadering.''

Ferrier

Ferrier, tegenstander van samenwerking met de PVV, voelt zich gesteund door ''een substantiële minderheid'' van het CDA-congres. Ze zei nog niet te kunnen zeggen of ze dinsdag tijdens de fractievergadering ook tegen zal stemmen.

De fractie moet definitief beslissen of het CDA in een minderheidskabinet met de VVD stapt, gedoogd door de PVV. Ferrier wil er ''een of twee nachtjes over slapen''.

''Ik neem dit hele gebeuren van vanmiddag mee in mijn overweging.'' Ferrier wil verder de discussie in de fractie voeren.

Resoluties

Andere resoluties die zich tegen samenwerking met de PVV uitspraken, kregen zaterdag aan het einde van de middag eveneens niet de goedkeuring van de meerderheid van de ruim vierduizend aanwezige CDA-leden in de Rijnhal in Arnhem.

Feest

''Een feest van democratie''. Zo noemde CDA-fractieleider Maxime Verhagen het congres. Een meerderheid stemde voor de constructie waarin de partij van Geert Wilders gedoogsteun geeft.

''Het was een feest dat iedereen heeft kunnen zeggen wat hij of zij op haar hart had. Ik ben blij dat ik het vertrouwen dat u mij gegeven hebt toen u instemde met de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen niet beschaamd heb. Ik hoop dat ik in uw geest en naam opgetreden heb in de onderhandelingen sinds de verkiezingen. Ik ben blij dat ik dat verrtouwen niet geschaad heb.''

Verhagen zei te hopen dat alle aanwezige leden aan het einde van de dag samen weer naar buiten kunnen gaan, ''schouder aan schouder''.

Donner

CDA'er Piet Hein Donner, demissionair minister van Sociale Zaken, gaat ervan uit dat de fractie op één lijn komt. Donner noemt de tweederdemeerderheid ''een duidelijke meerderheid''.

Hij is er blij mee dat zijn partij hiermee zegt de samenwerking met de PVV te willen wagen. Hoewel een derde dit niet wil, zei Donner dat dit nu ''het standpunt'' van de partij is.

Nu is het aan de fractie om een besluit te nemen en die heeft haar eigen regels, benadrukte hij. Volgens Donner moet de fractie nu gaan kijken hoe zij tot een standpunt kan komen.

Rutte

VVD-leider Mark Rutte feliciteert de CDA-onderhandelaars Maxime Verhagen en Ank Bijleveld met de uitkomst.

Verhagen ziet de vergadering met de CDA-fractie komende dinsdag ''met vol vertrouwen'' tegemoet. ''Ik denk dat het congres heel duidelijk was. Twee derde is een overtuigende meerderheid'', aldus Verhagen.

Klink

CDA-minister Ab Klink vindt dat de tegenstanders in de CDA-fractie van samenwerking met de PVV door de uitslag van het partijcongres ''gelegitimeerd zijn om hun verzet vol te houden''.

In een eerste reactie liet Klink blijken zich eraan te hebben geërgerd dat er na de stemming bij de partijtop meteen ''niet de geringste twijfel'' meer was dat het minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, er komt.

CDA-minister Ernst Hirsch Ballin, ook verklaard tegenstander van samenwerking met de PVV, zegt ''een aanzienlijk deel'' te hebben gezien dat tegenstander is. Hij sprak van een partij die ''diep verdeeld'' is.

Wilders

PVV-leider Geert Wilders laat weten ''repect voor Maxime Verhagen'' te hebben. ''Ik gun het hem en ik gun Nederland deze politieke samenwerking'', aldus Wilders in een reactie.

Lees tweets over het CDA-congres op NUlive

CDA-congres steunt akkoord