GORINCHEM - De VVD had nooit met de PVV in zee moeten gaan. Liberale waarden zoals gelijkwaardigheid van alle mensen staan haaks op de beginselen van de PVV.

Dat zei VVD-prominent en oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas zaterdag tijdens een partijraad van de VVD.

Volgens Weisglas is de PVV een partij die ''stelselmatig medeburgers stigmatiseert, die tweedracht zaait in ons land''.

De PVV met partijleider Geert Wilders ''die spreekt van kopvoddentaks, etnische registratie en een Koran-verbod, zou geen partner van de VVD moeten zijn'', aldus de kritische VVD'er.

Steunpilaar

Weisglas vreest dat Wilders in de voorgestelde coalitie de touwtjes in handen zal hebben. ''Als belangrijkste steunpilaar van het kabinet kan hij zijn verwerpelijke opvattingen met meer gezag en legitimatie naar voren brengen, zoals al bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord is gebleken.''

Het ''allerergste'' vindt Weisglas dat ''de VVD dit alles gedoogt''. ''Waar zijn onze liberale principes gebleven?'', vraagt hij zich af.

Steun

Weisglas, die zijn kritiek op de samenwerking met de PVV de laatste weken veelvuldig naar buiten bracht, verwacht niet veel steun voor zijn standpunten binnen de VVD. ''Mijn hoop is vandaag dan ook op het CDA gevestigd'', aldus de prominent.

VVD-leider Mark Rutte wierp tegen dat hij nooit andere partijen uitsluit, behalve bij zeer extreme omstandigheden, maar daar is nu geen sprake van.

''De PVV is een partij waarmee te werken is." Maar als Wilders met uitspraken over de islam over de grens gaat, zal hij daar in stevige bewoordingen afstand van nemen, voegde Rutte eraan toe.

Winsemius

Ook oud-minister Pieter Winsemius was zeer kritisch. Hij bleef demonstratief zitten toen Rutte met lang applaus onthaald werd.

Hij heeft niet alleen inhoudelijke kritiek op het regeerakkoord, maar vindt ook dat met wankele partijen als de PVV en het CDA niet goed te regeren valt.

Ook maakt hij zich zorgen over de liberale waarden als er wordt samengewerkt met de PVV. ''Je bent met wie je werkt." Winsemius had ook een ledenraadpleging gewild.

Rutte antwoordde dat het lastig wordt om samen te werken als je uitgaat van de stabiliteit van de partners. Waar het hem om gaat is dat er voldoende vertrouwen is. Die vraag beantwoordt hij met 'ja'.