ARNHEM - Het CDA-congres waarin de partij zich zal uitspreken over regeringsdeelname is zaterdagochtend begonnen. Ongeveer twintig minuten later dan gepland deed partijvoorzitter Henk Bleker het openingswoord.

De vertraging kwam door de enorme toestroom van leden. Kort voordat de bijeenkomst zou beginnen stonden er nog lange rijen voor de ingang van de Rijnhal in Arnhem.

De aanwezigen gaven Bleker voordat hij aan zijn speech begon een staande ovatie. De partijvoorzitter werd daardoor zichtbaar emotioneel.

Ongeacht de uitkomst vindt Bleker het congres een succes als de aanwezige leden na afloop het CDA nog steeds als ''hun club'' beschouwen.

Succes

''Dit congres is alleen maar een succes als we ook met elkaar aan het einde van de dag, in de bus, in de trein, in de auto teruggaan en zeggen: ik was het misschien niet eens met dit, ik was het misschien niet eens met dat. Maar het was mijn club, het is mijn club en het blijft mijn club. Dan hebben we een goed congres gehad.''

Vervolgens sprak Bleker ter bezinning woorden uit een preek van kerkvader Augustinus.

Resoluties

Voor het CDA-congres zijn vier resoluties ingediend tegen samenwerking met de PVV. Ook wordt in één resolutie opgeroepen niet in te stemmen met het concept regeer- en gedoogakkoord van VVD, PVV en CDA, omdat er te weinig aandacht zou zijn voor duurzaamheid en het behalen van klimaatdoelstellingen.

Tijdens het congres buigt de CDA-achterban zich in totaal over zestien resoluties.

Meewerken

Vier resoluties, waarvan een van het partijbestuur, roepen de Tweede Kamerfractie van de christendemocraten juist op om mee te werken aan het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV.

Verder zijn er oproepen tot discussie en ''herbezinning'', omdat door de samenwerking met de PVV gevreesd wordt voor beperking van de godsdienstvrijheid en CDA-beginselen.

Islam

''Een strijd tegen de islam en het stigmatiseren van de moslims is in strijd met het CDA-beginselprogramma, waar ruimte is voor alle confessionele en levensbeschouwelijke gezindten die de principes van onze rechtsstaat onderschrijven'', aldus CDA-portefeuillehouder Alaattin Erdal in Rotterdam-Charlois, die met steun van anderen twee resoluties heeft ingediend.

Een tegen samenwerking met de PVV en een voor een partijbrede discussie.

Een resolutie van CDA'ers uit Ede roept de fractie op zich te beijveren in het minderheidskabinet met VVD een bewindspersoon met een moslimachtergrond aan te stellen.

CDA-congres