DEN HAAG - Diverse prominente CDA'ers als Piet de Jong, Hirsch Ballin, Veerman en Van Agt hebben vrijdag hun tegenstem op het congres bekendgemaakt. Zij willen niet dat hun partij gaat samenwerken met de PVV.

Oud-CDA-premier Piet de Jong noemt samenwerking met de PVV ''een verkeerde en gevaarlijke weg''. Hij doet dat vrijdagavond in een interview met het televisieprogramma EenVandaag.

''Ik zou dus aan al mijn medechristendemocraten willen vragen eens goed hierover na te denken: op welke verkeerde en gevaarlijke weg we Nederland sturen als we met dit kabinet in zee zouden gaan. En dan nodig ik ze dus uit om dit zaterdag massaal te verwerpen en af te keuren'', zegt De Jong in EenVandaag.

De Jong zal waarschijnlijk ook spreken zaterdag op het congres in Arnhem. Hij liet eerder zijn afkeer van de PVV al merken.

Hirsch Ballin

CDA-minister Ernst Hirsch Balllin zal op het congres van zijn partij tegen het regeerakkoord stemmen. ''Ik zal mijn partij zeker niet aanraden hiermee door te gaan. Dat zal ook mijn stemgedrag bepalen", zei Hirsch Ballin vrijdag na de ministerraad.

Zijn zorgen over samenwerking met de PVV hebben zich ''verdiept en versterkt" na de presentatie van het regeerakkoord en het gedoogakkoord.

Hij ziet daarin wel punten die in het CDA-verkiezingsprogramma staan of die zelfs voortzetting zijn van eigen beleid, maar stelt ook vast dat PVV-leider Geert Wilders al deze afspraken in zijn eigen context zet. Dat is vooral het terugdringen van de islam.

''Wilders windt daar ook geen doekjes om", zei de CDA-bewindspersoon. Een beleid dat zich zo uitgesproken richt tegen een deel van de medeburgers past niet bij de beginselen van het CDA.

Veerman

Oud-CDA-minister van Landbouw Cees Veerman kan zich deels vinden in het regeerakkoord, maar mist het sociale aspect. Veerman gaat zaterdag wel naar het CDA-congres in Arnhem maar zal zich daar niet melden als spreker.

''Het gaat mij erom dat je niet afhankelijk moet willen zijn van een partij waarmee je fundamenteel van mening verschilt. Ik kan het bereiken van doelstellingen niet verenigen met steun van een partij die mensen met een bepaalde levensovertuiging diskwalificeert'', zei Veerman vrijdag in de marge van een klimaatconferentie in Rotterdam.

''Mijn kritiek gaat niet primair om de inhoud, maar om de partij door wie het aankomende kabinet wordt gedoogd. Wilders is zelf tegen gedogen, hij zegt 'handhaven', maar in dit geval wordt er dus wel gedoogd. Dat is een beetje schizofreen, vind ik.''

Handhaven

Hij is het eens met het uitgangspunt in het akkoord dat regels gehandhaafd moeten worden. ''Maar we moeten niet doen alsof de harde hand alleen de oplossing is. Ik mis het sociale aspect in dit akkoord.''

Veerman acht het zinloos om spreektijd aan te vragen. ''Men weet hoe ik erover denk, en ik heb geen enkele reden om dat opnieuw voor het voetlicht te brengen. Bovendien is een minuut spreektijd, hoewel begrijpelijk met vierduizend aanwezigen, zinloos.''

Piet de Jong

Ook oud-CDA-premier Piet de Jong is fel tegen de voorgenomen politieke samenwerking van zijn partij en de VVD met de PVV.

Hij zegt dat in een interview met EenVandaag, dat vrijdagavond wordt uitgezonden. De Jong zal ook spreken zaterdag op het congres in Arnhem.

CDA'er Willem Aantjes zegt in een opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad dat fractievoorzitter Maxime Verhagen tweedeling in de partij brengt ''door het CDA onverbloemd als van nature tot het rechtse kamp behorend te karakteriseren''.

Van Agt

Oud-premier Dries van Agt was en blijft tegen de samenwerking van zijn partij met de PVV. ''Ik wil mijn tegenkaart in de lucht steken. Het is symbolisch, ik weet het, maar ik doe het.''

Van Agt heeft nog maar nauwelijks gelezen in het regeer- en gedoogakkoord tussen VVD, PVV en CDA, maar om de afspraken gaat het hem niet.

''Regeren met de PVV, zelfs in een gedoogconstructie, is verwerpelijk want het besmeurt en verminkt het CDA. Het is een verbintenis die zich onderscheidt door afkeer en minachting van de internationale rechtsorde. We krijgen een kabinet dat niet genoegzaam zal zorgen voor het behoud van de rechtsstaat.’’

Balkenende

Van de laatste CDA-premier, Jan Peter Balkenende, is het standpunt niet bekend. Hij komt zaterdag ook niet naar het congres in Arnhem.

Balkenende heeft al afscheid genomen als partijleider en vindt volgens zijn woordvoerder dat hij nu ruimte moet maken voor een nieuwe generatie en dat hem bescheidenheid en terughoudendheid past.

Brinkman

CDA-prominent en oud-minister van Cultuur Elco Brinkman steunt de akkoorden die VVD, PVV en CDA hebben gesloten. ''Ik vind het een redelijk verdedigbaar geheel.''

Hij vindt dat het regeerakkoord van VVD en CDA "moed geeft in termen van economische groei’’ en vindt dat we soms een beetje door de retoriek heen moeten prikken.

"Of je nou blank of zwart bent, als je investeert in werk en opleiding heb je niks te duchten. Wie er met de pet naar gooit, heeft problemen.’’

Lees alles over het CDA-congres op NU.nl/politiek

Lees tweets over het akkoord op NUlive