AMSTERDAM - Ook vanuit het maatschappelijk middenveld reageren belangenorganisaties, waaronder de consumenten-, ouderen- en politiebond, wisselend op het donderdag bekend geworden regeerakkoord.

''De Consumentenbond vindt het een goede zaak dat wordt ingezet op het wettelijk vastleggen van de rechten van patiënten", aldus een woordvoerder van de bond.

"Ook spreekt het regeerakkoord steun uit voor een verbod op fusies tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Beide punten worden al langer door de bond bepleit.''

De bond mist ''een structurele inzet op het versterken van de positie van consumenten''.

Vereniging Eigen Huis

''De VEH is blij dat de beoogde coalitie de onzekerheid over de renteaftrek wegneemt. In deze economisch moeilijke tijden draagt dit besluit bij aan het voor de woningmarkt zo belangrijke herstel van vertrouwen. Voor veel huishoudens is de renteaftrek van groot belang voor de betaalbaarheid van hun woonlasten.''

''Teleurgesteld is de vereniging dat het beoogde kabinet geen aanzet geeft om de structurele crisis op de woningmarkt fundamenteel aan te pakken. De VEH zal hierop blijven aandringen.''

Nederlandse Woonbond 

''VVD en CDA leggen in hun conceptregeerakkoord een forse rekening neer bij de huurders. Huishoudens met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro moeten rekening houden met huurverhogingen van maar liefst 5 procent op inflatie. Daarnaast wordt het puntensysteem in regio's met schaarste aangepast, waardoor de wettelijke maximumhuur omhooggaat. Huurders in Amsterdam en Utrecht moeten alleen daarom al rekenen op huurverhogingen van 120 euro per maand.''

''Opmerkelijk is het voornemen om verhuurders met meer dan 10 woningen een heffing op te leggen, die gebruikt wordt om de huurtoeslag mee te bekostigen. Bewoners in verzorgingstehuizen zullen apart huur en servicekosten moeten gaan betalen, wat er zeer waarschijnlijk toe leidt dat hun woonlasten stijgen.''

''De Nederlandse Woonbond vindt de ongelijke behandeling van huurders ten opzichte van kopers onrechtvaardig. De hypotheekrenteaftrek blijft onaangetast, terwijl er wel een forse rekening wordt neergelegd bij de huurders. Om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken, zijn de maatregelen in dit conceptregeerakkoord volstrekt onvoldoende.''

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): ''Er komen zeer veel taken en verantwoordelijkheden op de gemeenten af, maar gemeenten moeten die wel waar kunnen maken. De ingrijpende maatregelen in het regeerakkoord geven de gemeenten een grotere maatschappelijke rol. De VNG heeft wel zorgen of daarbij voldoende beleidsvrijheid en financiële middelen worden toegekend om die waar te kunnen maken.''

''De VNG juicht het op zich toe dat dit kabinet zegt ''te geloven in een overheid die alleen dat doet wat zij moet doen, liefst zo dicht mogelijk bij mensen'' en daarom de jeugdzorg, werkgelegenheidstaken en delen van de AWBZ bij gemeenten wil onderbrengen."

"Decentralisatie past binnen de visie van gemeenten waarbij overheidstaken zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden gelegd. De VNG betreurt het dan ook dat het principe om het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te brengen juist bij de politie niet wordt gevolgd. De voorstellen leiden ertoe dat er een enorm kostbare reorganisatie op gang zal komen.''

De VNG zegt volgende week woensdag een uitgebreide reactie op het regeerakkoord te presenteren.

Landelijke Studenten Vakbond

Het regeerakkoord van de beoogde coalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV slaat de ambities van universitaire studenten de grond in. Door de beperking van de studiebeurs tot de bachelorfase wordt het hen financieel onmogelijk gemaakt een master te volgen.

Dat stelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Volgens de studentenorganisatie is de maatregel in ook tegenspraak met het eigen motto van het kabinet. ''De vrijheid voor studenten om te studeren wat zij willen, wordt beperkt en het kabinet neemt niet de verantwoordelijkheid om studenten volledig op te leiden.''

Contactorgaan Moslims & Overheid

Yusuf Altuntas, namens het Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO): ''Het voorstel van een hoofddoekjesverbod bij politie en de rechterlijke macht staat haaks op de vrijheid van godsdienst. Bovendien: waarom wel voor hoofddoekjes en niet voor keppeltjes en kruisjes. Op de voorkant van het regeerakkoord staat vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar moslima’s worden beperkt in hun geloofsbelijdenis met een verbod op de hoofddoekjes. Daarnaast maken de politici zich sterk voor arbeidsparticipatie, maar het eigen standpunt wordt ontkracht als moslima’s niet met een hoofddoekje op aan het werk mogen.’’

Over het voorstel voor een boerkaverbod zegt Altuntas: ''Het gros van de moslims zal daar geen moeite mee hebben. We hebben volgens mij niet eens honderd mensen die een boerka dragen. Bovendien hebben we de legitimatieplicht al. Dus het verbod is niet eens nodig.’’

''Het sociale gezicht van Nederland gaat erop inboeten met dit akkoord.''

COC

Vera Bergkamp, voorzitter homobelangenorganisatie COC: ''Hoewel de passage over homo-emancipatie in het regeerakkoord beknopt is, is dit wel een kans om het emancipatiebeleid versterkt voort te zetten. Zeker wanneer er ook weer een minister wordt benoemd die zich bezighoudt met de emancipatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Dit is ook bittere noodzaak, gezien de stijgende geweldscijfers en de suicidepercentages onder jongeren die tot deze groepen behoren.’’

Lees alles over de formatie op NU.nl/politiek

Lees tweets over het akkoord op NUlive