DEN HAAG - We gaan allemaal wat merken van de 18 miljard aan ombuigingen. Dat liet VVD-leider Mark Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord.

In een persconferentie liet hij weten dat Nederland sterker uit de economische crisis gaat komen door het eerste kabinet-Rutte/Verhagen.

Het uitgangspunt van dit kabinet is volgens Rutte grenzen handhaven. "Op het gebied van de overheidsfinanciën. De koopkrachtpraatjes vallen mee, maar iedereen gaat er wat van merken."

Het grenzen handhaven behelst volgens Rutte ook het aanscherpen van immigratie en asielbeleid. Volgens hem nodig om de sociale onderklasse niet groter te maken.

Ambtenaren

Een belangrijk onderdeel van het akkoord is volgens Rutte het terugdringen van het aantal ambtenaren. Ook moeten de Eerste en de Tweede Kamer kleiner worden.

Bovendien zal er zwaarder ingezet worden op veiligheid, onder meer door een nationale politie. "Politie moet zich concentreren op het veilig maken van Nederland, in plaats van de bonnenquote."

In de plannen komen er drieduizend agenten bij, waaronder 500 'animalcops' om dierenmishandeling te bestrijden.

Pensioenakkoord

De onderhandelaars lieten weten dat het pensioenakkoord van de sociale partners grotendeels zal worden overgenomen.

Dit behelst dat de AOW-leeftijd verhoogd zal worden naar 66 en later, afhankelijk van de levensverwachting, verder verhoogd.

Rutte zei het te betreuren dat er geen verdere hervormingen in de arbeidsmarkt mogelijk waren. De WW wordt niet verkort en het ontslagrecht wordt niet versoepeld.

Hij stelt echter dat daar tegenover staat dat de sociale uitkeringen sterk worden teruggedrongen door de aanpak van Wajong, WSW en Bijstand.

Verhagen

CDA-leider Verhagen liet weten trots te zijn op het resultaat. "Ik ga de politieke samenwerking met het volste vertrouwen aan".

Volgens de CDA'er is het van belang dat Nederland 'ambitieus en toonaangevend' blijft. "We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Streng maar rechtvaardig."

Verhagen wil dat immigranten zelf verantwoordelijk zijn voor hun verblijf in Nederland. Wie er met de pet naar gooit kan zijn verblijfsvergunning verliezen.

Wilders

Ook PVV-leider Wilders toonde zich trots. Aan zijn stemmers liet hij weten: ''Uw stem heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe wind gaat waaien. Het land wordt veiliger, het aantal asielzoekers gaat omlaag en er komen investeringen in de ouderenzorg.''

Wilders stelt dat hij hard heeft gevochten om de verzorgingsstaat zoveel mogelijk overeind te houden.

Volgens hem komt er 1 miljard bij voor ouderenzorg. Daar tegenover staat dat er zal worden aangedrongen op een afname van de EU-bijdrage met 1 miljard. Ook zal er 1 miljard minder worden uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking.

Allochtonen

Volgens de PVV-leider kan het aantal niet-westerse allochtonen met vijftig procent dalen als de voorgestelde instroombeperkende maatregelen worden doorgevoerd.

Ook kan het percentage asielinstroom met een kwart dalen.

Een belangrijk binnengehaald punt voor de PVV is volgens Wilders de denaturalisatie van 'criminelen met een dubbele nationaliteit'.

Kein recht

Wilders vindt dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich moet onthouden van commentaar op de politieke samenwerking in Nederland. Merkel zei deze week die samenwerking te betreuren. ''Frau Merkel, Sie haben kein Recht'', zei Wilders.

Motto

Het motto van het kabinet wordt 'Vrijheid en verantwoordelijkheid', zo valt te lezen in het regeerakkoord.

Bekijk hier een overzicht van het regeerakkoord

Lees alles over de formatie op NU.nl/politiek

Lees tweets over het akkoord op NUlive

Regeerakkoord gepresenteerd