DEN HAAG - CDA-leider Maxime Verhagen is er niet in geslaagd met het onderhandelingsresultaat de bezwaren van Ad Koppejan en Kathleen Ferrier weg te nemen.

Dat laat Ferrier desgevraagd weten aan NU.nl.

Beide hebben ze spreektijd aangevraagd op het congres. Op basis van dit congres zullen ze hun definitieve oordeel geven.

"Ik wil daarbij niet alleen kijken naar de stemverhoudingen, maar ook naar de gehele sfeer tijdens het congres", aldus Ferrier.

Inhoudelijk wilde de CDA'er verder niet ingaan op haar bezwaren.

Kritisch

Koppejan en Ferrier staan al langer zeer kritisch tegenover samenwerking met de PVV. Drie weken geleden openbaarde zich dat toen Klink zijn gewraakte brief schreef en opstapte als onderhandelaar.

Die crisis werd toen tijdelijk opgelost doordat werd afgesproken dat het onderhandelingsresultaat zou worden afgewacht.

Verhagen zei toen goede hoop te hebben dat bezwaren konden worden weggenomen. Op basis van het voorliggende gedoog- en regeerakkoord is dat dus niet gelukt.

Akkoord

Dinsdagavond werd door de onderhandelaars van VVD, PVV en CDA een akkoord bereikt over het beoogde gedoogkabinet Rutte 1.

De fracties van VVD en PVV stemde vrij snel unaniem in met het akkoord. Bij het CDA duurde het monsterberaad uiteindelijk ruim 14 uur.

Na afloop bleek er echter nog altijd 'een aantal' fractieleden met bezwaren. Naar nu blijkt waren dat Koppejan en Ferrier.

Essentieel

De steun van Koppejan en Ferrier is essentieel is voor een meerderheid van de gedoogcoalitie in de Kamer. De VVD (31 zetels),  het CDA (21 zetels) en de PVV (24 zetels) hebben samen 76 zetels in de Tweede Kamer, die in totaal uit 150 zetels bestaat.

Lees alles over de kabinetsformatie op NU.nl/politiek