DEN HAAG - De VVD en PVV-fractie staan beiden unaniem achter achter de akkoorden die VVD-leider Mark Rutte met PVV-leider Geert Wilders en CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft gesloten.

Beide partijleiders maakten dat na afloop van de fractieraad van hun partij bekend.

Het regeer- en gedoogakkoord vormen de basis voor een minderheidskabinet van VVD en CDA, dat gedoogsteun zal krijgen van de PVV.

Rutte zei dat zijn fractie nog wel wat ''mitsen en maren'' had, maar dat dat ''geen breekpunten'' zijn.

Donderdag komen de onderhandelaars weer bij elkaar bij informateur Opstelten om de punten te bespreken.

Uitstekend

Rutte sprak van een uitstekend akkoord, dat ervoor zal zorgen dat Nederland sterker uit de economische crisis komt. Volgens Rutte kunnen de drie partijen zich ''zeer goed'' in het akkoord herkennen.

"Dit akkoord gaat over meer dan het gezond maken van de staatsfinanciën. Het gaat er over dat Nederland sterker uit de crisis moet komen. Dat is de kracht van dit akkoord", aldus de VVD-leider.

Rutte zei vertrouwen te hebben dat het CDA ook tot een goedkeuring van het regeer- en gedoogakkoord komt.

"Ik heb alle vertrouwen in Verhagen en in de bestuurskracht van het CDA. Deze akkoorden vertegenwoordigen ook hun gedachtegoed."

De VVD-leider zei niet te weten of er al een motto was voor zijn aanstaande kabinet. "Ik ben niet van de motto's. Ik ben het eens wat Wiegel zei: een kip moet niet kakelen, maar eieren leggen."

Wilders

 Wilders gaf aan dat zijn partij "unaniem en met overtuiging en passie achter het onderhandelingsresultaat" staat.

Volgens hem is er nog wel een klein aantal wijzigingsvoorstellen, maar was de boodschap van de fractie dat ze volledig achter het akkoord kan staan. ''We hebben nog wat puntjes, maar amendementen is een groot woord. Maak het niet groter dan het is.''

Wilders zei blij te zijn met de steun van zijn fractie en de rol van zijn partij als gedoogpartner van VVD en CDA. Hij kondigde aan dat er ''een nieuwe wind'' gaat waaien.

Nederlandser

''Wij willen Nederland beter maken, sterker, veiliger en Nederlandser. We bewijzen niet alleen de PVV-kiezer een dienst, maar ook Nederland. We hebben er heel veel zin in.''

De PVV heeft zich bereid getoond in de Tweede Kamer een minderheidskabinet van VVD en CDA te steunen.

In ruil daarvoor neemt het kabinet stevige maatregelen op het terrein van onder meer asiel en immigratie en gaat er extra geld naar de ouderenzorg. Dergelijke maatregelen zijn vastgelegd in een gedoogakkoord.

Gedoogakkoord

De afspraken tussen VVD en CDA staan in een regeerakkoord. De PVV-fractie heeft woensdag tijdens haar beraad zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord besproken. De PVV-handtekening komt straks alleen onder het gedoogakkoord te staan, zoals de afspraak was.

Wilders hoopt dat CDA ook instemt met het resultaat. ''Ik kan niet anders dan hopen, ik wens Maxime Verhagen succes.''

Sinds woensdag 13.00 buigen de fracties van alle betrokken partijen zich over het akkoord. De PVV was de eerste partij die fiat geeft aan de afspraken, daarna volgde al snel de VVD.

Openbaar

Donderdag zal, zodra de fracties het onderhandelingsresultaat hebben beoordeeld, de inhoud van het akkoord openbaar worden.

Vermoedelijk volgt dan zaterdag het CDA-congres, waar de CDA-leden zich kunnen uitspreken over het akkoord. De afgelopen weken toonden zich een aantal prominente CDA'ers fel tegenstander van de samenwerking met de PVV.

Volg al het nieuws over de kabinetsformatie op NU.nl/politiek

Overleg fracties