Bezuinigingen volgens CDA 'nog maar het begin'

DEN HAAG - De bezuinigingen van ruim 3 miljard euro die het huidige demissionaire kabinet heeft voorgesteld, zijn wat het CDA betreft ''nog maar het begin van forsere ingrepen. Ingrepen die nodig zijn, die hervorming tot stand brengen.''

Dat zei CDA-Tweede Kamerlid Elly Blanksma dinsdag in het debat over de Miljoenennota.

Blanksma steunt de kabinetsplannen om de komende jaren tot 445 miljoen euro te bezuinigen op kinderopvang. ''De overheid subsidieert de kinderopvang nu voor 74 procent. Met de voorstellen wordt dat teruggebracht naar 66 procent."

Redelijk

"Het CDA vindt dat redelijk. Niet alle heil mag van de overheid verwacht worden.'' Ze wees erop dat gezinnen met de laagste inkomens nu en straks verhoudingsgewijs minder betalen dan mensen met hogere inkomens.

Blanksma vroeg minister Jan Kees de Jager van Financiën om een reactie op uitspraken van het Internationaal Monetair Fonds IMF dat stelt dat een verdubbeling van de Nederlandse staatsschuld het vertrouwen in Nederland op de internationale kapitaalmarkt niet zal schaden.

Blanksma wil van de minister ook precies weten hoe groot de risico's voor de schatkist zijn van allerlei garanties die de staat tijdens de internationale kredietcrisis heeft afgegeven aan bedrijven, banken en andere Europese landen.

VVD

De Tweede Kamerfractie van de VVD heeft tijdens het debat laten weten momenteel ''niet de politieke vrijheid te hebben om met begrotingen te gaan schuiven'', omdat op dit moment wordt gesproken over een mogelijk regeerakkoord.

Dat zei VVD-Kamerlid Frans Weekers dinsdag tijdens het debat. Wat hem betreft kan er zodra een nieuw kabinet is aangetreden, wel nagedacht worden over wijzigingen op de begroting.

Alternatieve voorstellen

Weekers reageerde daarmee op alternatieve voorstellen voor bezuinigingen door de PvdA, SP, D66 en GroenLinks. Zij kwamen vorige week met alternatieven voor 3,2 miljard euro aan bezuinigingen die het demissionaire kabinet (CDA en ChristenUnie) op Prinsjesdag presenteerde.

De oppositiepartijen willen dat deze voorstellen besproken worden tijdens het debat.

Politieke vrijheid

Maar Weekers wees op zijn beperkingen, nu de kabinetsformatie nog niet is afgerond. ''Wat mij betreft kan dat niet vanuit onze fractie. Daar is niet genoeg politieke vrijheid voor.''

SP-Kamerlid Ewout Irrgang sprak van ''minachting'' door Weekers van het parlement en suggereerde dat de VVD'er maar meteen in ''vak-K'', zoals de plek wordt aangeduid waar ministers zitten, moest plaatsnemen. Jolande Sap van GroenLinks stelde dat Weekers er namens de VVD ''voor spek en bonen'' bijzat.

December

Maar Weekers wierp die kritiek ''verre van zich''. Hij wees erop dat partijen alternatieve voorstellen gewoon kunnen indienen en dat de VVD die ''op hun merites'' zal bekijken. De VVD'er wees erop dat de stemmingen toch pas in december zullen plaatsvinden.

Weekers prees het demissionaire kabinet voor de voorgestelde miljardenbezuinigingen. Volgens hem is ermee een eerste stap gezet in het op orde brengen van de staatsfinanciën. Balkenende-4 snijdt onder meer in het ambtenarenapparaat en in de kinderopvangtoeslag.

De oppositie wil onder meer geld weghalen bij het gevechtsvliegtuig JSF en de winstbelasting voor grote bedrijven niet verlagen.

Debat Miljoenennota

Deel deze foto via:

Terug naar slideshow

Tip de redactie