DEN HAAG - Het plan van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om de exameneisen voor middelbare scholieren aan te scherpen vindt veel weerklank in de Tweede Kamer.

Dat bleek donderdag tijdens een overleg over de kwestie.

Vanaf het schooljaar 2011/2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen voldoende moet zijn.

''We moeten af van de zesjescultuur in Nederland, weg van de terreur van de middelmaat."

" Door de exameneisen strenger te maken leggen we de lat hoger en dat is een goede zaak'', aldus Van Bijsterveldt. Veel Kamerleden waren het met haar opstelling eens.

Geschrapt

Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo wordt de bepaling geschrapt dat bij de berekening van het eindcijfer het schoolexamen (SE) twee keer meetelt.

Net als bij de andere schoolsoorten krijgt het SE vanaf schooljaar 2011/2012 hetzelfde gewicht als het CE.

Leerlingen op havo en vwo mogen daarnaast vanaf 2012/2013 maximaal één vijf als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) behalen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Zwakkere leerlingen

Het debat ging donderdag grotendeels over zwakkere leerlingen, zoals kinderen met dyslexie. Er bestaat zorg of zij de nieuwe eisen wel aankunnen zonder aanpassingen in het onderwijs.

Kamerleden en bewindsvrouw vinden dat daar zeker veel aandacht voor moet zijn, maar dat invoering van de nieuwe eisen niet mag worden vertraagd wegens het wachten op aanpassingen voor deze specifieke groep.