STRAATSBURG - De EVP, de fractie van christendemocraten in het Europees Parlement, denkt na over de invoering van een Europese belasting. Daardoor zou de contributie die de EU-lidstaten jaarlijks aan Brussel moeten overmaken, omlaag kunnen.

Fractievoorzitter Joseph Daul heeft dat dinsdag gezegd. In augustus kwam eurocommissaris Janusz Lewandowski (Begroting) al met een voorstel voor een EU-belasting, bijvoorbeeld via een heffing op financiële transacties of vliegreizen.

In de meeste lidstaten kreeg zijn plan een negatief onthaal. Ook de Nederlandse regering noemde het introduceren van een Europese belasting ''geen optie''.

Discussie

Het CDA, dat deel uitmaakt van de EVP-fractie, is volgens Europarlementariër Esther de Lange bereid de discussie aan te gaan, maar is er vooralsnog niet van overtuigd dat er een Europese belasting moet komen.

Begroting

Lewandowski komt binnenkort met voorstellen voor een nieuwe meerjarenbegroting van de EU. Op dit moment heeft de unie een budget van circa 140 miljard euro per jaar. Het grootste deel daarvan is afkomstig van de jaarlijkse bijdragen van de lidstaten.

Nederland hoort tot de nettobetalers, de landen die meer aan Brussel afdragen dan ze er in de vorm van bijdragen uit EU-fondsen voor terugkrijgen. Voor CDA-Europarlementariër De Lange staat voorop dat de verdeling van de lasten over de lidstaten ''eerlijk'' moet blijven.