AMSTERDAM – De ingelaste radiostilte van de formerende partijen VVD, CDA en PVV is in strijd met de recht op openbaarheid van openbaar bestuur. Dat zegt oud-politicus Ed van Thijn in een interview met NU.nl.

“Iedereen, ook de pers, legt zich er bij neer maar het is nooit zo geweest. Wat mij betreft komt er straks een parlementair onderzoek naar de inhoud van deze onderhandelingen.”

Binnenkamertje

Volgens de oud-PvdA politicus wordt 'de toekomst van Nederland in een binnenkamertje beslist zonder dat er ook maar een spatje informatie naar buiten wordt gebracht'.

Van Thijn verwijst naar het rapport Openbaarheid Openheid uit 1970 waarin wordt gepleit voor een recht op openbaarheid voor iedere burger.

“Voorzitter Biesheuvel zei dat er ook tijdens kabinetsformaties zo veel mogelijk openbaarheid in acht moet worden genomen. We weten nu niet waar men inhoudelijk mee bezig is.”

Radiostilte

De onderhandelaars Rutte, Verhagen en Wilders besloten aan het begin van hun gesprekken tot een radiostilte.

“Het welslagen van het proces heeft natuurlijk voorrang maar onderdeel van dat proces zou moeten zijn dat ze met elkaar afspreken wat ze tussentijds naar buiten brengen”, aldus de oud-burgemeester van Amsterdam.

“Straks hebben we 150 dagen radiostilte gehad en weten we niets van de agenda, van deelresultaten of welke sectoren bij de achttien miljard aan bezuinigingen in beschouwing worden genomen.”

Onderzoek

Het is volgens Van Thijn “voor de huidige en toekomstige generaties van groot belang dat de feiten van deze geheimzinnige periode boven tafel komen.”

Zelf draagt hij al twee punten aan die onderzocht kunnen worden. “Wat heeft er tijdens de formatie Lubbers plaatsgevonden tussen Verhagen en Lubbers? Van bescheiden werd het CDA opeens leidend. Ook zou ik opheldering rondom de brief van Ab Klink wenselijk vinden.”