DEN HAAG - Leden van vijf partijen in de Kamer willen de omstreden 'enkele-feitconstructie' een aantal keren uit de Algemene wet gelijke behandeling schrappen. Die constructie levert nu nog vooral problemen op voor homoseksuele leerkrachten in een deel van het bijzondere onderwijs.

D66, VVD, PvdA, SP en Groenlinks hebben deze week een voorstel ingediend om de wet te wijzigen. Een school op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag bijvoorbeeld mag nu geen onderscheid maken op basis van het 'enkele feit' van iemands politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

'Bijkomende omstandigheden' kunnen de situatie echter nog wijzigen. Dat is dus allemaal veel te onduidelijk, vinden de indieners van het voorstel.

Grondslag

De wet vraagt in de praktijk aan mensen om de grondslag van de instelling waar ze werken te onderschrijven. Maar dat vinden de indieners te veel gevraagd. Zij menen dat ''de vraag om de grondslag van de school geheel te onderschrijven, zelfs tot in het privéleven aan toe, een te grote inbreuk is op de persoonlijke vrijheden van een individu."

"Van een persoon kan worden verwacht binnen de school respect te tonen voor de grondslag, wat iets anders is dan het volledig onderschrijven ervan.''

Mijlpaal

''Dit is een mijlpaal voor gelovige homoseksuelen op religieuze scholen', aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland op de site van haar organisatie. ''Niemand kan hen straks nog met de wet in de hand van school sturen'.