DEN HAAG - Demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) roept de Tweede Kamer op haast te maken met verhoging van de AOW-leeftijd.

Volgens Donner moet de Kamer nog dit najaar wetgeving gaan behandelen om op termijn de AOW-leeftijd te verschuiven van 65 naar 67 jaar.

Dat maakte de minister woensdag duidelijk tijdens een debat over de aanpak van financiële problemen bij de pensioenfondsen. In de Kamer is veel ophef, omdat sommige fondsen door hun lage dekkingsgraden mogelijk moeten snijden in de uitkeringen aan gepensioneerden.

Buffers

Dat mensen steeds ouder worden, is volgens Donner een belangrijke reden dat de buffers van de pensioenfondsen onder druk staan.

Door de stijgende levensverwachting moet er meer in kas zijn om de pensioenuitkeringen te kunnen blijven garanderen. Maar als mensen later stoppen met werken, scheelt dat weer in de verplichtingen.

Andere rente

Alleen de SP maakte duidelijk niet voor een hogere AOW-leeftijd te zijn. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt stelde dat de lage rekenrente ervoor zorgt dat de pensioenbuffers onnodig laag gewaardeerd worden. Hij wil dat met een andere rente wordt gewerkt om kortingen op de pensioenuitkeringen te voorkomen.

Maar volgens Donner is dat ''de kop in het zand steken'', omdat met een andere rekenrente de financiële problemen niet weg zijn. Problemen zouden alleen worden weggedefinieerd en doorgeschoven naar volgende generaties. 

De minister verweet de SP zich als enige te verzetten tegen een maatregel die pensioenfondsen wel helpt: verhoging van de AOW-leeftijd. ''Wie zal dat geloven? Omdat de SP niet voor verhogen van de AOW-leeftijd is, is de SP schuldig aan kortingen op pensioenen'', aldus een verontwaardigde Ulenbelt.

Aanpassen wetgeving

Donner zei dat fondsen de uittreedleeftijd van werknemers in de aanvullende pensioenen pas kunnen verschuiven als de Kamer aan de slag gaat met de hogere AOW-leeftijd.

Verder zei hij met werkgevers, vakbonden en pensioenkoepels te spreken over het aanpassen van pensioenwetgeving aan nieuwe ontwikkelingen.

Kortingen

Vorige maand werd bekend dat bij veertien fondsen kortingen dreigen op de uitkeringen. Door verder dalende rekenrente en stijgende levensverwachting, wordt gevreesd dat meer fondsen volgen.

Maar volgens Donner is er nog tijd om maatregelen te nemen. Nieuwe fondsen waarvoor 'afstempelen' van uitkeringen dreigt, hoeven dat pas, indien nodig, 1 april 2012 definitief uit te voeren.