DEN HAAG - ChristenUnie-leider André Rouvoet vindt het ''een buitengewoon slechte gedachte'' als CDA, VVD en PVV weer gaan praten over een kabinet. ''Dat is precies het type wispelturigheid waar ik beducht voor was.''

Dat stelde Rouvoet dinsdag na zijn bezoek aan de koningin. PVV-leider Geert Wilders zei vrijdag niet meer te willen praten over een minderheidskabinet van CDA en VVD, dat zijn partij dan gaat gedogen. Dinsdag gaf Wilders te kennen toch weer verder te willen praten nu CDA-dissident Ab Klink uit de Tweede Kamer is gestapt.

Als Rouvoet in de schoenen van het CDA stond, zou hij niet ingaan op de uitnodiging van Wilders. Volgens de ChristenUnie-voorman is dat een kwestie van zelfrespect.

Eerder op de dag ontving koningin Beatrix al de fractieleiders van de SP, D66 en GroenLinks, toen nog niet bekend was dat de PVV en VVD weer willen onderhandelen voor een rechts kabinet.

Roemer

Als eerste was SP-leider Emile Roemer aan de beurt, die te kennen gaf dat VVD-leider Mark Rutte volgens hem zijn kansen heeft gehad om een kabinet te vormen en dat zijn rol nu voorlopig is uitgespeeld.

Roemer pleitte dinsdagochtend dan ook opnieuw voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een centrumlinks kabinet, met daarin PvdA, CDA, SP en GroenLinks.

Geen bijval

Dat onderzoek zou volgens Roemer geleid moeten worden door twee informateurs, CDA-coryfee Herman Wijffels en oud-SP-leider Jan Marijnissen. ''Dit zou een hele serieuze kans moeten krijgen.''

Roemer bracht de centrumlinkse variant sinds de verkiezingen al vaker naar voren, maar kreeg tot op heden geen bijval van andere partijen. De SP-leider noemde het dinsdagochtend ''onbegrijpelijk'' dat PvdA-leider Job Cohen ook maandag na zijn bezoek aan de koningin opnieuw niet een centrumlinkse combinatie als een optie noemde.

Pechtold

D66-leider Alexander Pechtold maakte in zijn advies aan koningin Beatrix kenbaar dat hij wil dat in een korte ronde van gesprekken duidelijk wordt welk vervolg de fractievoorzitters, en dan met name VVD-leider Mark Rutte, nu echt willen in de kabinetsformatie.

Volgens Pechtold zei Rutte vrijdag nog dat hij ''de pen'' in handen heeft en zelf een conceptregeerakkoord wil schrijven. Maandag zei Rutte volgens Pechtold juist weer dat PVV-leider Geert Wilders de sleutel in handen heeft voor de totstandkoming van een rechts kabinet.

D66 ziet nog altijd het liefst een kabinet van paars-plus ontstaan, van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Een poging om zo'n kabinet te vormen mislukte eerder.

Halsema

GroenLinks-leider Femke Halsema heeft aangegeven dat ze vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State weer terug wil als informateur. Hij zou een korte informatieronde moeten houden, waarbij zo veel mogelijk partijen serieus worden betrokken.

Halsema noemde het niet verstandig als VVD-leider Mark Rutte een proeve van een regeerakkoord gaat schrijven, zoals hij dat zelf heeft voorgesteld. Zij vindt dat geen goed idee, omdat Rutte er geen geheim van maakt een kabinet over rechts te willen.

Van der Staaij

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft koningin Beatrix geadviseerd om VVD-leider Mark Rutte een conceptregeerakkoord te laten schrijven. Vervolgens kan dan worden bezien welke partijen zich bij de inhoud van dat stuk willen aansluiten.

Vandaag brengt ook de fractieleider van de Partij voor de Dieren nog advies uit aan de majesteit.

Lees alles over de kabinetsformatie op NU.nl/politiek

Volg de laatste meningen over dit nieuws op NUlive

Fractieleiders brengen advies uit