AMSTERDAM – Het aantal gevallen van geweld en agressie tegen lokale politici neemt toe. Vooral burgemeesters en wethouders zijn regelmatig het slachtoffer van verbaal geweld of bedreiging.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de 309 Nederlandse burgemeesters die aan het onderzoek hebben meegewerkt, heeft bijna de helft wel eens te maken gehad met een vorm van agressie.

In 41 procent van deze gevallen ging het om verbaal geweld, 29 procent van de burgemeesters is wel eens bedreigd of geïntimideerd.

Voor B&W in totaal geldt dat 69 procent van de ondervraagden in 2009 wel eens agressief is benaderd, in 2007 was dat nog 59 procent. Ook onder gemeenteraadsleden is een toename te zien; 49 procent in 2009 tegen 41 procent in 2007.

Aangifte

Uit het onderzoek blijkt verder dat van relatief weinig incidenten aangifte wordt gedaan. Burgemeesters stappen het vaakst naar de politie, wethouders en raadsleden maken vaak alleen intern melding van wat hen is overkomen.

‘Staat van het Bestuur’ is een tweejarig rapport (pdf) waarin feiten en cijfers over financiële en bestuurlijke ontwikkelingen van decentrale overheden worden belicht.