DEN HAAG - PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh heeft donderdagavond in de Haagse gemeenteraad een motie van wantrouwen overleefd over uitspraken die hij in dagblad Trouw had gedaan over Desi Bouterse.

De PVV, die de motie had ingediend, was de enige fractie die de motie steunde.

De wethouder had naar aanleiding van de beëdiging van Bouterse als president van Suriname in een interview gesteld dat ''deze democratisch gekozen president moet worden gerespecteerd net zoals Nederland Wilders respecteert''.

Ongelukkig

Later nam hij afstand van deze uitspraken en stelde dat het voorbeeld van Wilders ''ongelukkig was overgekomen''. Volgens Baldewsingh had hij ook een andere partij kunnen noemen.

De PVV nam hier geen genoegen mee en verklaarde in de raad dat de wethouder ''niet goed wijs is''.

Na herhaaldelijk aandringen stelde de wethouder dat hij zijn uitlatingen over de PVV terug nam. ''Al wilde ik slechts een vergelijking maken tussen de democratische processen in beide landen.''

Coalitiepartij

Hoewel de andere fracties de motie van wantrouwen niet steunden, had een meerderheid van de raad wel zijn bedenkingen over de uitlatingen van Baldewsingh. Coalitiepartij VVD stelde het ''zeer zwaar op te nemen dat het college en de stad met deze quotes wel in verlegenheid zijn gebracht''. Het CDA suggereerde dat de politicus ''wel een excuustelefoontje aan Geert Wilders mocht richten''.

De partijen vielen er vooral over dat de wethouder van volksgezondheid zich in het verleden al eerder in de raad heeft moeten verantwoorden voor onhandige uitspraken. ''Dit is wat ons betreft echt de laatste keer'', beklemtoonde de Haagse Stadspartij.