DEN HAAG - Er zijn de afgelopen tijd ''informele contacten'' geweest over gedoogsteun van de SGP aan een minderheidskabinet van VVD en CDA.

Dat zegt de woordvoerder van de SGP-fractie in reactie op een bericht in NRC Handelsblad dat de twee SGP-Kamerleden de bezuinigingen van het nieuwe kabinet zullen steunen in ruil voor een moratorium op maatregelen op medisch-ethisch terrein.

De SGP-woordvoerder ontkent dat er afspraken zijn gemaakt. ''Maar als je de SGP te vriend wil houden, weet je wat je wel en niet moet doen. Daar zijn geen afspraken voor nodig.''

Hij stelt dat de SGP eerst wil zien wat er in het regeerakkoord staat en dat daarna zal beoordelen, maar op een welwillende manier, zoals te doen gebruikelijk bij de SGP.

De SGP gaf eerder tegenover toenmalig informateur Ruud Lubbers al aan gedoogsteun aan een minderheidskabinet van VVD en CDA te willen overwegen.

Fractievoorzitter Kees van der Staaij voegt daar via twitter aan toe: ''Er is geen schriftelijk noch mondeling gedoogakkoord met de SGP. Wel vertellen we graag aan iedereen wat wij belangrijk vinden.''

Opstelling

Van der Staaij zei twee weken geleden al dat er voor de SGP geen reden is om ''een oppositionele opstelling tegenover een centrum-rechts kabinet in te nemen. Dat betekent niet dat wij een blanco cheque afgeven voor zo'n kabinet. Voor een goed oordeel moeten we eerst de plannen kennen! De welwillendheid van de SGP kan wel verspeeld worden als het kabinetsbeleid leidt tot ''ethische verslechteringen'', stelde Van der Staaij.

Volgens NRC Handelsblad houdt de ruil tussen de partijen van het minderheidskabinet en de SGP in dat VVD en CDA geen steun zullen verlenen aan bijvoorbeeld het burgerinitiatief 'Uit vrije wil', dat euthanasie ook wetttelijk mogelijk maakt als van ondraaglijk lijden geen sprake is. Oud-VVD-leider Frits Bolkestein is hiervan een van de initiatiefnemers. De SGP is daar erg tegen.

Het CDA was hoe dan ook al niet voor dit voorstel. ''De criteria in de Wet levensbeëindiging op verzoek zijn duidelijk, daar wordt niet van af geweken'', verwoordt CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel het CDA-standpunt.