DEN HAAG - De dissidente Tweede Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan van het CDA hebben nog steeds bezwaren bij mogelijke politieke samenwerking met de PVV. 

Maar ze zijn het eens met de rest van de CDA-fractie dat de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, eerst worden afgerond en dat daarna een oordeel wordt geveld over het onderhandelingsresultaat.

Ferrier zei na afloop van urenlang CDA-beraad dat haar bezwaren niet weg zijn, maar dat het mogelijk is dat ze aan het einde van de rit wel zijn weggenomen. Koppejan stelde dat hij nooit blokkades heeft opgeworpen voor de onderhandelingen. Ook hij wacht het eindresultaat af.

Het ging de twee erom nu duidelijk hun zorgen kenbaar te maken, zodat niet aan het eind van de rit gezegd kan worden dat ze eerder aan de bel hadden moeten trekken om wat te kunnen veranderen. Ze vreesden anders op een voortdenderende trein terecht te komen, waarvan ze niet meer af zouden kunnen.