DEN HAAG- De provinciale afdelingen van het CDA hebben de Tweede Kamerfractie woensdag opgeroepen de eenheid te bewaren. Het CDA moet de onderhandelingen met VVD en PVV over een nieuw kabinet niet stopzetten, maar doorgaan en een eventueel akkoord afwachten.

Deze boodschap is volgens gedeputeerde Theo Rietkerk van het CDA in de provincie Overijssel woensdag overgebracht aan de fractie en waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker.

Rietkerk wees erop dat de Kamerfractie heeft afgesproken de onderhandelingen aan te gaan over een minderheidskabinet met VVD dat tot stand komt door gedoogsteun van PVV en pas daarna het resultaat te beoordelen.

Nakomen

Rietkerk: ''Als je afspraken hebt gemaakt, moet je die nakomen. Je moet niet tijdens het spel de regels veranderen.''

Hij noemde Kamerleden Ab Klink, Ad Koppejan en Kathleen Ferrier, die nu willen stoppen met de onderhandelingen. Sinds dinsdagmiddag is de fractie hierover in crisisberaad.

Crisis

Dat er binnen het CDA weerstand is tegen onderhandelingen met de PVV van Geert Wilders is al langer bekend. Maar dinsdag ontstond ook een crisis in de fractie, omdat duidelijk werd dat de twee CDA-onderhandelaars fractieleider Maxime Verhagen en demissionair minister Klink (Volksgezondheid) niet op dezelfde lijn zitten.

Verhagen wil juist doorgaan met onderhandelen.

'Geteut'

Rietkerk zei het ''geteut en gedoe'' zat te zijn. Bewust hebben de gedeputeerden er daarom voor gekozen om hun appel niet per brief te publiceren, maar zelf mondeling over te brengen.

Rietkerk toonde zich ook teleurgesteld over de actie van oud-premier en oud-informateur Ruud Lubbers, die vorige week om een time-out in de onderhandelingen vroeg.

Congres

De provinciale afdelingen Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel hebben het partijbestuur gevraagd of het verstandig is zaterdag een congres te houden als de fractie besluit de onderhandelingen stop te zetten.

Er zijn minimaal drie provinciale afdelingen nodig om een congres bij het CDA aan te vragen.

Lees alles over de ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie in ons overzicht.