AMSTERDAM – Duizenden militairen zijn in de afgelopen decennia blootgesteld aan een kankerverwekkende straling. Dit doordat Defensie heeft gesjoemeld met de veiligheidsmarges van het HAWK-radarsysteem.

Dat blijkt uit documenten waarover dagblad De Pers beschikt. Defensie zou zich niet hebben gehouden aan de voorschriften van de Amerikaanse producent Raytheon van de radar, zo schrijft de krant woensdag.

In een instructie van Materieel Koninklijke Luchtmacht staat dat de afstand tussen medewerkers en de HAWK-radar kan worden ingekort van 74 tot 45 meter. Als de radar aan het draaien was mochten medewerkers zelfs tot op 35 meter bij het apparaat komen.

Technicus Dolf Borgmeyer die destijds defensieonderzoekers op vliegveld Twente begeleidde, spreekt in de Pers van “nattevingerwerk”. Volgens Borgmeyer werd het toestel vaak veel te dicht genaderd. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat kortstondige blootstelling aan de ‘gepulste hoog-frequente elektromagnetische velden’ gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Een voorlichter van Defensie reageert met de melding dat in 1984 “veilige afstanden conform de normen voor blootstelling” zijn vastgelegd.

Stappen

Voorzitter Wim van den Burg van de grootste militaire vakbond AFMP wil dat het nieuwe kabinet stappen onderneemt omdat “bewust onjuist is omgegaan met de fabriekseisen”. In mei 2010 antwoordde minister van Defensie Eimert van Middelkoop nog op vragen van de vaste Kamercommissie dat een onderzoek “niet zinvol” is.

De AFMP meldt dat er eind jaren ’90 twaalf mensen die met het HAWK-systeem hebben gewerkt leukemie hadden. Nog eens twaalf medewerkers hadden Hodgkin en drie de ziekte van Kahler. Dit zin alle drie aan bloed gerelateerde kankers.

De Koninklijke Luchtmacht werkte tot 2004 met luchtverdedigingssysteem HAWK (Homing All the Way Killer).