DEN HAAG - CDA'er Jan Schinkelshoek verlaat de landelijke politiek. Schinkelshoek schrijft deze week in een brief aan de Tweede Kamerfractie van de christendemocraten dat hij ''ongelukkig'' is ''met de besprekingen over een coalitie die gedoogd wordt door een partij als de PVV, een coalitie die ik heilloos acht voor zowel het land als de partij''.

Door de verkiezingsnederlaag van het CDA keerde Schinkelshoek niet terug in de Tweede Kamer.

Hij had de 27e plaats op de lijst. Schinkelshoek maakte wel kans in het parlement te komen, als straks CDA-Kamerleden zouden doorschuiven naar een post in het nieuwe kabinet.

Een aantal CDA'ers, onder wie Schinkelshoek, die bij de verkiezingen net buiten de boot zijn gevallen, werden om die reden ook de afgelopen tijd betrokken bij het overleg van de Kamerfractie.

Schinkelshoek (56) heeft zich in zijn brief afgemeld voor de fractievergaderingen, omdat hij niet wil terugkeren, nu wordt onderhandeld over een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV.

''Vanuit mijn positie in de 'wachtkamer' heb ik geen noemenswaardige mogelijkheden die koers te beïnvloeden, maar ik wil die door mijn aanwezigheid op de reservebank ook niet legitimeren''.

Parlementaire zelfreflectie

Sinds 2006 zit Schinkelshoek in de Kamer. Hij maakte tot aan de verkiezingen ook deel uit van de parlementaire commissie-De Wit, die onderzoek deed naar de oorzaken van de kredietcrisis. Ook maakte hij zich sterk voor verbetering van het werk van de Tweede Kamer en is op zijn initiatief de stuurgroep 'parlementaire zelfreflectie' ingesteld.

Voor zijn Kamerlidmaatschap was Schinkelshoek onder meer voorlichter bij de CDA-fractie, hoofd communicatie bij de Rabobank en hoofdredacteur van de Haagsche Courant.