DEN HAAG - Het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie wil 600 miljoen euro besparen op ambtenarensalarissen, door ze niet harder te laten stijgen dan het inflatieniveau.

Dat is volgens bronnen een van de maatregelen die demissionair minister Jan Kees de Jager voorstelt in de begroting op Prinsjesdag. In totaal wil De Jager 3,2 miljard extra bezuinigen in 2011.

Ongeveer 200 miljoen euro wordt binnengehaald door de accijnzen op sigaretten en shag met 25 cent per pakje te verhogen.

Ook wordt er gesneden in subsidies aan bedrijven en gaat de kinderopvangtoeslag omlaag. Eerder was al besloten om het basispakket in de zorg te verkleinen, om tegenvallers op de begroting van Volksgezondheid op te vangen.