DEN HAAG - Het demissionaire kabinet heeft vrijdag een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Daarin is sprake van 3,2 miljard euro aan structurele bezuinigingen.

Waar precies gesneden wordt, blijkt als de begroting op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De kans is aanwezig dat VVD, PVV en CDA hun onderhandelingen over een nieuw kabinet dan al hebben afgerond.

De afgelopen weken sprak demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) veelvuldig in het kabinet over de begroting en deed hij dat ook als CDA-onderhandelaar aan de formatietafel.

Loonmatiging

Het kabinet had in de oude samenstelling van CDA, PvdA en ChristenUnie in het voorjaar van 2009 al afgesproken in 2011 3,2 miljard te bezuinigen, mits de economie voldoende hersteld zou zijn.

Gerekend werd op meevallers door loonmatiging, maar dat leverde vooralsnog niet meer dan 400 miljoen euro op. De afgelopen weken is de rest van de bezuinigingen gevonden.

Overheid

De 3,2 miljard euro aan bezuinigingen raken vooral de overheid en zo min mogelijk de burgers. stelde De Jager vrijdag na afloop van de ministerraad. De Jager kondigde aan dat de overheid in eigen vlees gaat snijden, wat onder meer minder ambtenaren betekent.

De Jager bedankte alle ministers in het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie voor hun constructieve en loyale opstelling tijdens de begrotingsbehandeling.

Volgens hem is het niet zo dat dit kabinet een cadeautje wilde geven aan het volgende kabinet, maar wel de begroting schoon en netjes wilde overdragen.

''Het is geen rode loper voor het volgende kabinet, niet bedoeld om een extraatje of cadeautje te geven'', aldus de CDA'er, die straks mogelijk opnieuw minister van Financiën wordt. ''Het is voor ons allemaal. De schatkist is van ons allemaal.''

Nieuw kabinet

Resultaat is wel dat een nieuw kabinet minder hoeft te bezuinigen. De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA zoeken al drie weken naar bezuinigingsposten ter waarde van in totaal 18 miljard euro.

Over hoeveel de onderhandelaars van VVD, PVV en CDA nu kunnen aftrekken van de 18 miljard wilde De Jager niks zeggen. Duidelijk is dat een deel van de bezuinigingen ter waarde van 1,3 miljard euro alleen nu en niet volgend jaar genomen kon worden.

Begrotingstekort

Volgens De Jager wordt ongeveer twee derde van de 3,2 miljard al in 2011 ingevuld. Door de maatregelen verbetert het begrotingstekort met 1,5 procentpunt, het dubbele van wat de EU voorschrijft.

Toch zal de schatkist nog jaren last hebben van de crisis. Voordeel van de verbetering van het begrotingstekort is dat Nederland op de kapitaalmarkt een goede naam houdt en daardoor minder rente hoeft te betalen over de staatsschuld.

Rutte

Voor VVD-leider Mark Rutte is het ''op zich een compliment waard'' dat het huidige demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie het eens is geworden over de begroting van volgend jaar.

Dat zei hij vrijdag na een nieuwe dag van onderhandelingen over een minderheidskabinet van CDA en VVD, dat gedoogd moet worden door de PVV.

Verhagen

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, tevens minister in het demissionaire kabinet, zei dat de maatregelen ''hoe dan ook'' genomen moeten worden en dat de ministers van CDA en ChristenUnie er in goede harmonie uit zijn gekomen.

''Het moge duidelijk zijn dat de maatregelen die voorgesteld zijn een langjarige doorwerking hebben.''