HILVERSUM - De VVD en het CDA moeten samen een kabinet vormen dat ''samenbindend'' optreedt en ''niet de samenleving uiteenspeelt''. De PVV zal die opstelling als partij die dat kabinet gedoogt, moeten accepteren.

Dat zei waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker woensdagavond in het tv-programma Knevel & Van den Brink.

Volgens Bleker is uit de vele gesprekken met zijn achterban naar voren gekomen dat het CDA alleen in een kabinet moet stappen als dat er is voor alle Nederlanders en geen groepen uitsluit. ''Geen splijtzwam, maar samenbinden. Dat moet gebeuren'', aldus Bleker.

Godsdienst

Binnen het CDA is veel onrust over de mogelijke samenwerking met de PVV. Veel CDA'ers vrezen dat de PVV wil tornen aan de vrijheid van godsdienst en hebben grote moeite met de manier waarop die partij omgaat met moslims.

Bleker gaf aan dat er ''veel reserves'' zijn binnen de partij. Een groep binnen het CDA wil volgens hem helemaal niet met de PVV in zee, maar het merendeel wil afwachten tot wat de onderhandelingen met VVD en PVV leiden. Sinds tweeëneenhalve week praten de partijen over de vorming van een minderheidskabinet van VVD en CDA, dat op gedoogsteun kan rekenen van de PVV.

Partijprominenten

Verscheidene partijprominenten hebben zich de afgelopen weken negatief uitgelaten over samenwerking met de PVV. Woensdag nog gaf oud-CDA-premier Dries van Agt aan mogelijk uit de partij te stappen.

Bleker zei te verwachten dat uiteindelijk ook Van Agt de partij trouw blijft. Hij riep partijgenoten die hun mening al gevormd hebben op open te blijven staan voor discussie en straks toch het onderhandelingsresultaat van CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen te beoordelen.

CDA-onderhandelaars

Ook binnen de CDA-fractie gaat het er ''pittig'' aan toe, erkende Bleker. Hij bevestigde dat er dinsdag discussie was binnen de fractie over hoe de formatieonderhandelingen het best kunnen worden aangepakt.

Ook erkende Bleker dat de CDA-onderhandelaars Verhagen en minister Ab Klink ''taxatieverschillen'' hadden. ''Maar dat is goed uitgepraat.'' Volgens Bleker opereert de CDA-fractie als een geheel.