DEN HAAG - De sfeer in de CDA-fractie is goed, zei CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen dinsdag nadat hij de fractie had bijgepraat over de voortgang in de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV van Geert Wilders.

In de media klonken de afgelopen dagen berichten over mogelijke dissidenten in de fractie, die niet zouden willen instemmen met de politieke samenwerking in de minderheidsvariant met de PVV.

Verhagen zei dinsdag dat alle fractieleden hebben ingestemd met het starten en het voeren van de onderhandelingen en dat iedereen het resultaat zal beoordelen op de inhoud van het regeer- en het gedoogakkoord.

Onderhandelingen

Verhagen zit dinsdag weer met VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders bij informateur Ivo Opstelten aan tafel. De onderhandelingen duren dinsdag naar verwachting tot laat in de avond.

Het CDA zal wel bekijken of een nieuw kabinet de problemen aanpakt op een manier die 'CDA-proof' is. Die aanpak moet ''behoorlijk en netjes'' zijn, waarbij principes als rechtvaardigheid en eerlijkheid voorop staan.

Dat heeft waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker opgemaakt uit gesprekken die hij met driehonderd vooraanstaande CDA'ers heeft gevoerd.

Bleker zei dat dinsdag na een vergadering van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, die hij bijwoonde.

'Scherpe blik'

Uit de gesprekken met onder anderen CDA-gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten maakte hij op dat er met een ''scherpe CDA-blik'' gekeken moet worden naar de resultaten van de onderhandelingen die zijn partij voert met VVD en PVV.

De CDA-fractie vormt volgens Bleker een afspiegeling van de opvatting van de leden: de uitkomsten van de formatie moeten op hun inhoud worden beoordeeld. Daarbij wordt een ''gewetensvolle afweging gemaakt of de resultaten CDA-proof zijn. Anders beginnen we niet aan het feest''.