AMSTERDAM - Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV.

Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet ''bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden.''

Van Agt tekent bezwaar aan tegen tal van programmapunten van de PVV.

Over onder meer de eis van een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen en de eis dat immigranten pas na tien jaar werken in Nederland in aanmerking komen voor een uitkering, stelt de voormalig premier.

''Elk van deze eisen is onaanvaardbaar, geen ervan mag ook maar gedeeltelijk worden ingewilligd.''

Beademingsapparatuur

Volgens Van Agt is de principiële vraag of CDA'ers hun kabinet in leven willen laten houden door een politieke fractie die een verwerpelijke ideologie heeft. ''Willen we voor ons voortleven gekoppeld worden en blijven aan beademingsapparatuur waarvan Wilders de knop bedient?''

De oud-premier stelt dat het verkiezingsprogramma van de PVV bol staat van ''schokkende teksten'', over een verbod op de Koran, een bouwstop voor moskeeën en de hoofddoekjesbelasting. ''Weerzinwekkend'' noemt hij de uitspraak dat grondwetsartikel 90 - ''De regering bevordert de internationale rechtsorde.'' - moet worden geschrapt.

Wilders' ideologie is volgens Van Agt ''monomaan gericht'' op eigen land en bejegent het internationale recht met verachting. ''Een doodschop voor internationale solidariteit.''

Gedoogakkoord

Van Agt vraagt zich af of nog vol te houden is dat VVD en CDA een minderheidskabinet zouden vormen, omdat Wilders mee-onderhandelt over het regeerakkoord, over het gedoogakkoord en een vinger in de pap heeft bij de keuze van bewindslieden.

Van Agts oproep is gericht aan de CDA-leden die een kabinet met de VVD en met gedoogsteun van de PVV kunnen blokkeren tijdens een CDA-congres, dat wordt gehouden voor het definitieve groene licht wordt gegeven voor regeringsdeelname.

Petitie

Na een petitie tegen samenwerking met de PVV heeft een CDA-lid nu ook een petitie vóór samenwerking met de PVV opgezet. Meer dan duizend mensen hebben de petitie op wijstaanachterhetcda.org getekend. Naar schatting zitten er ruim vijfhonderd CDA-leden tussen, schrijft de Volkskrant.

De website van het 23-jarige CDA-lid John Kuijt is in opmaak vrijwel identiek aan het vorige week gelanceerde wijstaanvooronzegrondrechten.org, een website tegen samenwerking met de PVV. Die petitie is inmiddels door 763 CDA-leden ondertekend.

Het aantal ondertekenaars bij de verschillende websites zegt echter weinig over wat er in de achterban leeft. Onder meer doordat de ene website langer online is dan de andere en meer bekendheid heeft.