AMSTERDAM - De FNV vreest dat bij het formeren van een nieuw kabinet grondrechten in het geding komen. Dit staat in een brief van FNV-voorzitter Agnes Jongerius aan informateur Ivo Opstelten.

De beoogde regeringspartijen CDA en VVD onderhandelen onder zijn leiding met de PVV onder meer over maatregelen bij immigratie, integratie, asiel en veiligheid.

In de brief benadrukt de FNV het zeer onverstandig te vinden dat de drie partijen 18 miljard willen bezuinigen. Dat kan leiden tot grote bezuinigingen op de sociale zekerheid, de zorg en de publieke dienstverlening, met grote negatieve gevolgen voor mensen met lagere en middeninkomens.

De FNV dringt er bovendien op aan het akkoord van de sociale partners over AOW en pensioenen onverkort over te nemen.

Chronologisch overzicht van de kabinetsformatie