DEN HAAG - De eerste dag van het officiële overleg van VVD, PVV en CDA over een rechtse coalitie begon maandag met rumoer over een protest in New York op 11 september.

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen waarschuwde PVV-leider Geert Wilders, die het woord wil voeren tijdens een protest tegen de bouw van een moskee bij Ground Zero, de plek waar de aanslagen in 2001 plaatshadden.

Wilders bleef erbij dat hij mag gaan zeggen wat hij vindt van ''die verschrikkelijke moskee.''

Verhagen vond het nodig om voorafgaand aan het overleg publiekelijk duidelijk te maken dat het ''een ieder vrijstaat te doen wat hij wil'' maar dat hij ervan uitgaat dat daarbij ook verantwoordelijkheid in acht wordt genomen.

Waarschuwing

De CDA'er stelde dat ieder zich moet realiseren dat woorden consequenties kunnen hebben en wees daarbij op de belangen van Nederland. Verhagen waarschuwde Wilders dat hij in scherpe bewoordingen afstand zal blijven nemen van zaken die worden gezegd die haaks staan op zijn opvattingen.

In het weekend had ook CDA-prominent Hans Hillen al zorgen geuit over de deelname van Wilders aan het protest. CDA-prominent Doekle Terpstra zei bij Knevel & van den Brink dat hij het ''grof'' vindt wat de PVV-leider daar gaat doen.

Extra congres

Terpstra herhaalde dat hij vindt dat het CDA ''niets te zoeken heeft'' bij de PVV, omdat het gedachtegoed van de christendemocratie haaks staat op dat van de PVV. ''Het CDA is de partij van de insluiting en de PVV van de uitsluiting van groepen mensen'', aldus Terpstra. Hij hoop dat de CDA-achterban op een extra congres tot inkeer komt.

Wilders verwees maandag naar de kracht van de ''zakelijke afspraak'' met de VVD en het CDA. Die houdt volgens hem in dat hij kan blijven zeggen wat hij vindt en dat Verhagen ook mag zeggen wat hij ervan vindt.

De fractieleiders hebben tijdens het informele overleg afgesproken dat ze het erover eens zijn dat ze het op bepaalde punten niet met elkaar eens zijn, met name over de islam. De PVV-leider zei dat hij er vertrouwen in heeft dat het zo gaat werken.

Maandag hebben de onderhandelaars, hun secondanten en informateur Ivo Opstelten twee overlegsessies gehad. Daarbij werd niet alleen de agenda voor de komende periode vastgesteld, maar ook al een aantal gesprekken gevoerd.