DEN HAAG - De nieuwe informateur Ivo Opstelten verwacht dat er pakweg drie weken nodig zijn voor de onderhandelingen tussen de VVD, PVV en CDA.

Hij zei dat donderdag tijdens een toelichting op zijn opdracht die hij van de koningin heeft gekregen.

Hij noemde het een ''uitdagende'' opdracht. De informateur zei dat een regeerakkoord en een gedoogakkoord ''de basis moeten zijn voor een spoedige komst van een stabiel kabinet van VVD en CDA, dat met steun van de PVV tot een vruchtbare samenwerking in de Staten-Generaal moet komen.''

Volgens Opstelten moet dat mogelijk zijn.

Stabiele meerderheid

De informateur zei vooral belang te hechten aan een stabiele meerderheid in de Tweede Kamer.

In de Eerste Kamer hebben VVD, PVV en CDA geen meerderheid. Volgens Opstelten zullen de partijen komen te spreken over de provinciale verkiezingen volgend jaar maart en de daaraan gekoppelde senaatsverkiezingen.

Maar hij relativeerde het ontbreken van een meerderheid in de senaat en wees erop dat een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks in dezelfde situatie zou zitten.

Bewaker

Hij ziet zijn rol als bewaker van de onderhandelingen. De onderhandelaars zelf moeten het werk doen, zei hij. Volgens de VVD-partijvoorzitter staat het halen van deadlines niet voorop, maar gaat het om een zorgvuldig proces.

Wel wil Opstelten nog met demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën spreken. De CDA-bewindsman is nu druk bezig is met de begroting voor 2011.

Bezuinigingen

Het zou volgens de informateur goed zijn om in de gaten te houden hoe afspraken van VVD, PVV en CDA over 18 miljard aan bezuinigingen zich verhouden met voorbereidingen van de minister voor de begroting van volgend jaar.

Het overleg over een rechts kabinet blijft in het gebouw van de Eerste Kamer plaatshebben, aldus Opstelten. Dit weekeinde wil hij zich inlezen in de materie en dan zullen wat hem betreft maandag de onderhandelingen beginnen.

De onderhandelaars nemen opnieuw een radiostilte in acht. ''We zullen de gesprekken met elkaar en niet via u voeren'', zei hij tegen de pers.