DEN HAAG - PvdA-leider Job Cohen zegt dat hij over een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA was gaan praten als de informateur hem er naar zou hebben gevraagd. Maar dat is volgens hem nooit gebeurd.

''Ik heb nooit gezegd dat de PvdA een middenkabinet (met VVD, PvdA en CDA) op voorhand zou blokkeren. Ik zei wel dat ik er niets in zag en ik vind het nog steeds een slechte oplossing.''

''Maar de informateur heeft mij er nooit naar gevraagd. Ik zou wel aan tafel zijn gegaan'', zegt Cohen dinsdag in een interview met de Volkskrant.

Hij wijst erop dat ook aan andere meerderheidsopties ''nog geen minuut'' is besteed in de kabinetsformatie.

Cohen uitte zich maandag ook al kritisch over het werk van informateur Ruud Lubbers, al heeft die zijn eindverslag nog niet ingediend. Cohen wil dat er alsnog naar meerderheidskabinetten wordt gekeken.

Niet bereid

De middenvariant van VVD, PvdA en CDA had altijd de voorkeur van CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en is verschillende keren aan de orde geweest, maar Cohen hield altijd de boot af. Ook toen de onderhandelingen over paars-plus waren mislukt, wilde Cohen niet verder met een midden-kabinet. ''Ik ben niet bereid daarover te onderhandelen'', zei hij op 22 juni.

Cohen vond een middenkabinet met twee verliezende partijen (PvdA en CDA) geen goede uitleg van de verkiezingsuitslag. VVD-leider Mark Rutte had eerder al voorgesteld om D66 daar bij te betrekken, om de PvdA ''comfort'' te bieden, maar ook dat deed Cohen niet van mening veranderen.

Die stelde wel een vijfpartijencoalitie van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks voor, maar daarvoor was bij niemand enig enthousiasme.

Lees al het nieuws op de formatie op NU.nl/politiek

Bekijk hier een chronologisch overzicht van de kabinetsformatie

Volg tweets over de formatie op NUlive

Gesprekken informateur