DEN HAAG - Nu er geen paars-pluscoalitie komt, blijven twee andere mogelijkheden nog boven de markt hangen.

Een middenkabinet met VVD, PvdA en CDA heeft wat betreft partijprogramma's minder overeenkomsten dan de andere 'rechtse' optie met VVD, PVV en CDA. Een overzicht op de belangrijkste terreinen:

BEZUINIGINGEN: De VVD wil 20 miljard euro bezuinigingen in 2015 maar in ieder geval 18 miljard, bleek in de paars-plusonderhandelingen. Het CDA streeft naar 18 miljard besparingen en de PVV naar 16 miljard. De PvdA houdt het op 10 miljard. In het paars-plusoverleg waren de PvdA, D66 en GroenLinks bereid ver te gaan voor wat betreft de VVD-wens om snel te bezuinigen, maar op een andere manier.

AOW: Werkgevers en de vakbeweging hebben met hun akkoord over verhoging van de AOW-leeftijd al wat hete kolen uit het vuur gehaald. VVD en CDA willen de pensioenleeftijd wel liever wat sneller omhoog dan PvdA. De PVV wil de AOW op 65 houden maar liet dit zelfbenoemde breekpunt een dag na de verkiezingen al los.

WONINGMARKT: De VVD, CDA en PVV willen geen aanpassing in de aftrek van de hypotheekrente. De PvdA wil de fiscale aftrek vanaf 2014 in dertig jaar afbouwen tot 30 procent.

WW: De VVD wil de werkloosheidsuitkering beperken tot één jaar. Het CDA wil dat werkgevers de eerste periode na ontslag verplicht loon doorbetalen en dat daarna nog maximaal één jaar WW volgt. De PVV wil geen aanpassingen. De PvdA wil de hoogte en duur evenmin veranderen, maar wil wel de uitvoering van de eerste WW-periode in handen geven van werkgevers en vakbonden.

ZORG: De VVD wil meer marktwerking, het basispakket beperken en een hogere eigen bijdrage en minder mensen zorgtoeslag geven. CDA zit ongeveer ook op deze lijn. De PVV wil zorgtoeslag, premies en eigen risico hetzelfde houden en enkele beperkingen in het pakket. Ook moeten er tienduizend zorgmedewerkers bij en de salarissen moeten omhoog. De PvdA wil grenzen aan de marktwerking en het basispakket iets verkleinen.

VEILIGHEID: De VVD wil 3500 extra agenten. Het CDA wil tweeduizend extra agenten en geen gedoogbeleid voor coffeeshops. De PVV wil tienduizend extra agenten, een nationale politie en hogere straffen. De PvdA wil 2100 extra wijkagenten en de cannabisteelt reguleren.

OPENBAAR BESTUUR: VVD, CDA, PVV en PvdA willen allemaal minder ambtenaren bij de rijksoverheid.