DEN HAAG - De onderhandelingen over een paars-pluskabinet zijn maandag de derde week ingegaan. De tijd van aftasten lijkt voorbij.

Bij binnenkomst zeiden Cohen, Pechtold en Halsema maandag niet te weten of het deze week tot beslissingen komt. ''We zullen het zien'', zei Cohen. ''Ik heb mijn vrouw naar het vakantieadres gebracht en ben niet voor niks teruggekomen'', aldus de PvdA-leider.

Pechtold zei dat ze na het weekeinde altijd weer even op gang moeten komen. Of het tot echte besluiten zal komen in de derde week weet hij niet.

''Eigenlijk nemen we elke dag wel beslissingen. Het zal spannend worden'', aldus Pechtold. Rutte liep naar binnen zonder iets te zeggen.

Voortvarend

De afgelopen twee weken gaven de partijen de indruk paars-plus serieus een kans te willen geven.

De informateurs spraken over een voortvarend begin. De onderhandelaars lieten zich geregeld bijstaan door secondanten. Maandagochtend gingen de fractievoorzitters alleen naar binnen.

Het is nog niet bekend of er een avondberaad komt.

Besluit

VVD, PvdA, D66 en GroenLinks komen steeds dichter bij het punt waarop besloten moet worden of ze samen een nieuw kabinet willen vormen.

Deze week moet duidelijk worden of de partijen elkaar kunnen vinden op enkele moeilijke thema's.

Wordt er gemorreld aan de hypotheekrenteaftrek? Hoe hoog vallen de miljardenbezuinigingen uit die nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen?

En dit zijn niet de enige onderwerpen waarover de meningen bij sommigen ver uit elkaar liggen.

Hoofdlijnen

De afgelopen twee weken gaven de partijen wel de indruk paars-plus serieus een kans te willen geven. Vorige week maandag al zeiden de informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage dat de partijen ''de vrijblijvendheid ver voorbij'' waren.

Er wordt gemikt op overeenstemming op hoofdlijnen: geen dichtgetimmerd regeerakkoord.

Wat zeker constructief heeft gewerkt, is de discipline waarmee de fractievoorzitters de zogenoemde radiostilte in acht hebben genomen; er was geen 'lek' dat het overleg opblies. Ook aan lichaamstaal viel tot nu toe niets af te lezen.

Een chronologisch overzicht van de kabinetsformatie