STRAATSBURG - Europa moet een serieus debat aangaan over schorsing van Italië, Letland en Tsjechië als EU-lidstaat, vindt Europarlementslid Sophie in 't Veld (D66).

De D66'ster stelt dat Italië mensenrechten schendt door gebrekkige persvrijheid.

Ze wijst er ook op dat het land bootimmigranten terugstuurt naar Afrika zonder hun asielaanvraag te noteren. Letland schendt de homorechten en Tsjechië heeft te weinig persvrijheid, stelde In 't Veld tegen het ANP.

Nederland heeft volgens haar wat uit te leggen over de omgang met asielzoekers.

''Europa doet nu wel stoer invallen bij kartels die de vrije concurrentie aantasten, maar doet helemaal niets als de mensenrechten worden geschonden. Dat moet veranderen'', aldus de leidster van de drie D66-Europarlementsleden.

Bij een schorsing van een EU-land mag die regering niet langer meestemmen bij besluiten.

Turkije

In 't Veld wijst erop dat Europa wel kritisch is over de mensenrechten in kandidaat-lidstaten. ''We zeggen dat het een schande is hoe Turkije omgaat met bepaalde mensenrechten. Maar dat de EU-landen zelf ook allerlei rechten schenden, dat mag kennelijk allemaal.''

Europa heeft sinds eind vorig jaar meer bevoegdheden over mensenrechten. De rechten zijn opgenomen in het nieuwe EU-verdrag.

De EU-commissaris voor justitie is sindsdien verantwoordelijk voor grondrechten. In 't Veld vindt dat deze commissaris, de Luxemburgse Viviane Reding, meer moet opkomen voor deze rechten.