AMSTERDAM - Hero Brinkman krijgt geen enkele hulp vanuit de PVV-fractie om de partij te democratiseren. Desondanks zet hij zijn strijd voort om de partij te hervormen.

Deze week stuurt hij een nota aan zijn 23 fractiegenoten, waarin hij zijn plannen uiteenzet om de PVV te democratiseren en een jongerenafdeling op te richten.

Brinkman heeft goede hoop dat hij zijn fractiegenoten kan overtuigen van de noodzaak de PVV te democratiseren.

Of hij veel medestanders heeft kan hij niet zeggen, maar hij laat weten 'zeer tevreden te zijn met het grootste gedeelte van de fractie'. Brinkman gaat ervan uit dat als een meerderheid zich kan vinden in de plannen die in de nota staan, Geert Wilders zich hieraan houdt.

Geen ondersteuning

De jongerenafdeling van de PVV komt er zeker, laat Brinkman weten, al zijn hiervoor nog geen concrete stappen gezet.

"Sinds de verkiezingen is het enorm druk geweest. Bovendien krijg ik hier vanuit de fractie geen ondersteuning bij", zegt Brinkman. "Dit vind ik ook niet meer dan normaal, dit is iets wat ik doe, de fractie staat daar buiten."

Ongewenste types

De democratisering van de PVV is een ander belangrijk punt voor Brinkman. "De PVV moet een normale partij worden, met een partijbestuur, een congres en leden die inspraak hebben in het programma."

"Daarbij moet wel goed geregeld worden dat er geen ongewenste types lid worden, zoals extreem-rechtse of zelfs extreem-linkse figuren. Maar dat is juridisch op te lossen." Momenteel is Wilders het enige lid.

Transparanter

Bang dat hij de fractie uit wordt gezet door Wilders, is de 45-jarige Brinkman niet. "Geert heeft ook voor de verkiezingen aangegeven dat hij bereid is om te praten over democratisering van zijn partij."

"De vraag is nu op welke manier dat gebeurt. Waar het mij om gaat is dat de PVV transparanter en opener wordt." De PVV-fractie stemt na het reces over de nota van Brinkman.