DEN HAAG - Prominent VVD- en D66-lid Joris Voorhoeve heeft dinsdag in een open brief aan informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage aandacht gevraagd voor het belang van ontwikkelingshulp.

Voorhoeves oproep te blijven investeren in armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling wereldwijd is mede-ondertekend door andere prominente (oud-)politici, zoals Erica Terpstra (VVD), Herman Wijffels (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA).

Nu de onderhandelingen voor een nieuw kabinet zijn begonnen, zegt Voorhoeve een appel te doen op de informateurs en de vier betrokken fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks om ''internationale samenwerking de prioriteit te geven die het verdient''.

Nederland heeft er volgens voormalig VVD-minister van Defensie alle belang bij, niet alleen omdat het Nederland internationaal aanzien en invloed geeft.

Stabiliteit

''Onze welvaart en veiligheid hangen immers af van stabiliteit en maatschappelijke vooruitgang in de rest van de wereld'', aldus Voorhoeve.

Tot de ondertekenaars behoren ook religieuze leiders zoals rabijn Awraham Soetendorp, voorzitter Yalcin Yagci van de Samenwerkende Moslim Hulp Organisaties, scriba Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland, bisschop Gerard de Korte van bisdom Groningen-Leeuwarden en voorzitter Henk van Hout van de Raad van Kerken in Nederland.