BRUSSEL - Als nog eens een pandemie zoals de Mexicaanse griep uitbreekt, moet de Europese Commissie de vaccins gaan aankopen namens alle EU-landen.

Ministers van Volksgezondheid van de 27 EU-landen hebben dat maandag bepleit bij de Europese Commissie tijdens een informeel EU-beraad in Brussel.

Dat verklaarden de Belgische minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en EU-commissaris John Dalli (Gezondheid) na afloop. De bijeenkomst was de eerste informele raadsvergadering onder Belgisch voorzitterschap.

Bij de uitbraak van de griep kocht ieder land zelf vaccins en antivirale middelen. Nederland kaapte een groot deel van de vaccins voor de neus van andere EU-landen weg. Toen de griep bleek mee te vallen, zat Nederland met een overschot, dat moeilijk te verkopen was.

Simulatieoefening

''In 2008 weigerden tijdens een simulatieoefening 22 van de 27 lidstaten een gemeenschappelijke aanpak van wat toen nog een denkbeeldige pandemie was'', zei Onkelinx.

''Vandaag heb ik tijdens de vergadering geen enkele vorm van kritiek gehoord op een gemeenschappelijke aankoop van vaccins. Meer nog, er is zelfs gesproken over gemeenschappelijke opslag.''

EU-commissaris Dalli komt in de herfst met een voorstel voor een gemeenschappelijk aankoopplan op vrijwillige basis. Demissionair minister Ab Klink (Gezondheid) was niet bij het EU-beraad.