DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte heeft zich bereid getoond te gaan onderhandelen over een kabinet paars-plus van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks op voorwaarde dat PvdA-fractievoorzitter Job Cohen ''niet alle overige combinaties geheel zou uitsluiten'', schrijft oud-informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag.

Cohen was daartoe bereid, blijkt uit hetzelfde eindverslag.

Ruttes voorkeur was namelijk een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA, maar daarover weigerde Cohen tot nog toe te praten.