DEN HAAG - Ruim vier op de tien kiezers hebben een voorkeur voor een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Dat blijkt zondag uit de peiling van Maurice de Hond, een dag nadat de paars-pluspartijen hebben besloten om komende week te beginnen met onderhandelingen over een nieuw kabinet.

Bijna een even grote groep, 43 procent, ziet liever dat VVD, PVV en CDA een rechts kabinet gaan formeren. Direct na de verkiezingen van 9 juni is als eerste geprobeerd deze coalitie te smeden met de grootste partij, VVD, en de grootste winnaar, PVV, maar dat mislukte.

Het CDA wilde alleen aanschuiven bij gesprekken als VVD en PVV eerst hun grootste verschillen overbrugden.

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder tenminste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.

CDA-kiezers

Uit de peiling blijkt verder dat ruim de helft van de CDA-kiezers een voorkeur heeft voor een kabinet met VVD en PVV. Van de PVV-achterban heeft 95 procent het liefst deze coalitie en bij de VVD gaat het om ruim zeven van de tien stemmers.

Een paarsplus-kabinet heeft slechts de voorkeur van 8 procent van de VVD-kiezers. Daarentegen komt deze coalitie van progressief en liberale partijen bij PvdA (87 procent), D66 (92 procent) en GroenLinks (94 procent) op nummer één.

Middenkabinet

Uiteindelijk wordt de kans dat er een paars-pluskabinet komt of een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA het grootst ingeschat door de kiezers. In beide gevallen wordt door 22 procent gedacht dat een van deze combinaties er komt. Van de kiezers denkt 12 procent dat er rechts kabinet komt.

Het zogenoemde middenkabinet heeft de voorkeur van maar 12 procent van de kiezers. De steun is het grootst bij de CDA-achterban met 34 procent en VVD met 21 procent. Maar 6 procent van de PvdA-stemmers zou deze coaltie graag zien.