BRUSSEL - De liberale fractie met D66 en VVD blijkt momenteel de invloedrijkste groep in het Europees Parlement te zijn. Dit ondanks dat de groep veel kleiner is dan de christendemocratische of socialistische fracties.

De liberalen kunnen echter door hun spilfunctie steeds bepalen of ze de christendemocraten of juist de socialisten aan een meerderheid helpen.

De fractie van voorzitter Guy Verhofstadt zit daarom bij ruim 90 procent van de stemmingen in het winnende kamp, berekende de website Votewatch.eu over de periode sinds de verkiezingen een jaar geleden.

Voor de verkiezingen zat de christendemocratische fractie met het CDA het vaakst in het winnende kamp. Maar zij verliest nu vaker stemmingen dan voorheen, omdat liberalen een front vormen met de socialistische fractie.

Verzet

Zo leden de christendemocraten een nederlaag bij hun verzet tegen een maximale werkweek voor transportondernemers.

De liberale fractie heeft overigens niet zoveel aan VVD-leider Hans van Baalen. Hij is van alle 25 Nederlandse Europarlementsleden het vaakst afwezig. Van Baalen was slechts bij 58 procent van de stemmingen, mede door zijn reizen voor zijn bijbaan als voorzitter van de internationale liberale partij.

Votewatch bespeurt ook dat de Europarlementsleden vrijwel altijd de partijlijn volgen in plaats van als nationale eenheid. Dit ondanks het 'Oranjeberaad' dat enkele Nederlandse Europarlementsleden hadden opgericht.

Stilst

CDA-delegatieleider Wim van de Camp is van alle Nederlandse Europarlementsleden het minst aan het woord in de plenaire zaal. De CDA'er sprak sinds de verkiezing een jaar geleden slechts vier keer.

Van de Camp (56) kwam in 2009 nieuw in het Europarlement, na een periode van 23 jaar als Tweede-Kamerlid. In de Kamer stond Van de Camp als CDA-fractiesecretaris vaak aan de interruptiemicrofoon. In het Europees Parlement bestaat zo'n microfoon echter niet.

Spraakzaamst

Het spraakzaamst is Bas Belder, het enige Europarlementslid van de SGP. Belder mocht 36 toespraken houden tijdens de zittingen in Straatsburg en Brussel.

De 63-jarige Belder is van de 25 Nederlandse Europarlementsleden bovendien het vaakst aanwezig. Sinds zijn herverkiezing een jaar geleden heeft de SGP'er geen enkele van de bijna achthonderd stemmingen gemist.

Sophie in 't Veld van D66 heeft in het Europarlement de titel van kampioen-vragenstellen. In een jaar tijd leverde ze 51 schriftelijke vragen in bij de Europese Commissie. Dat is ver boven het gemiddelde van ongeveer twaalf vragen per Nederlands Europarlementslid. SGP'er Bas Belder heeft juist het minst te vragen: hij stuurde slechts een vraag in.