DEN HAAG - Informateur Herman Tjeenk Willink kijkt zaterdag met de leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks naar de mogelijkheden van een paars-pluskabinet.

De informateur heeft Mark Rutte, Job Cohen, Alexander Pechtold en Femke Halsema uitgenodigd om gezamenlijk met hem om de tafel te gaan. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, niet uitgenodigd, is teleurgesteld.

Afgelopen maandag en woensdag ontving Tjeenk Willink de leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks nog afzonderlijk, evenals CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen.

Tjeenk Willink verkent de mogelijkheden voor de vorming van een meerderheidskabinet. Twee opties zijn mogelijk: naast paars-plus is dat een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA, eventueel aangevuld met D66 en/of GroenLinks.

Perspectief

Na twee dagen van beraad kiest de informateur er nu voor de kansen op paars-plus verder te verkennen. Vorige week brak VVD-leider Mark Rutte gesprekken over paars-plus na anderhalve dag af omdat hij te weinig perspectief zag.

De afgelopen dagen is er onder de fractievoorzitters veelvuldig contact geweest. Mogelijk dat dat het pad voor paars-plus deels heeft vrijgemaakt.

Bekend is dat Rutte een voorkeur heeft voor een kabinet met PvdA en CDA, nadat een rechts kabinet niet mogelijk bleek. Maar de PvdA ziet niets in zo'n middenkabinet en ook D66 en GroenLinks willen daarbij niet aanschuiven.

Wens

Paars-plus is de grote wens van Cohen, Pechtold en Halsema. Rutte zei afgelopen woensdag nog dat hij een aantal voorwaarden heeft en zodra daaraan wordt voldaan, er bij hem bereidheid bestaat om over paars-plus te praten.

De VVD heeft in de verkiezingscampagne de nadruk gelegd op de noodzaak van forse miljardenbezuinigingen, het ongemoeid laten van de hypotheekrenteaftrek, maatregelen om de immigratie tegen te gaan en op het voorkomen van een kilometerheffing.

Verhagen

Maxime Verhagen van het CDA is teleurgesteld over het gesprek over paars-plus. Volgens hem maakt VVD-leider Mark Rutte nu een keuze voor een ''koers over links''.

''Ik vind het verbazingwekkend en teleurstellend dat Mark Rutte nog geen anderhalve week geleden zegt dat het geen zin heeft om te onderhandelen over paars-plus, maar nu ineens wel weer gaat praten over een linkse coalitie onder VVD-leiding'', zegt Verhagen in een reactie.